Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 18 (12/17/2020)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
14:011 - 8.Vyriausybės valanda
14:021 - 3.Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Evaldą Gražį Lietuvos apeliacinio teismo teisėju“ projektas (Nr. XIVP-87(2)) [Priėmimas]
14:031 - 4.Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Vitaliją Norkūnaitę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“ projektas (Nr. XIVP-88(2)) [Priėmimas]
14:031 - 5.Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Nidos Grunskienės skyrimui Lietuvos Respublikos generaline prokurore“ projektas (Nr. XIVP-112(2)) [Priėmimas]
14:052 - 1. 1.2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5302(2)) [Svarstymas]
15:412 - 1. 2.Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-121) [Pateikimas]
15:552 - 1. 3.Seimo nutarimo „Dėl 2021 metų, 2022 metų ir 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas (Nr. XIIIP-5304(2)) [Svarstymas]
15:592 - 2.2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5292(2)) [Pateikimas]
16:162 - 3. 1.Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5294(2)) [Pateikimas]
16:202 - 3.Klausimų grupė: 2 - 3. 1, 2 - 3. 2, 2 - 3. 3, 2 - 3. 4, 2 - 3. 5 [Pateikimas]
16:402 - 4.Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5293(2)) [Pateikimas]
16:502 - 5.Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5299(2)) [Pateikimas]
16:592 - 6.Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2693 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5300(2)) [Pateikimas]
17:082 - 7.Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5301(2)) [Pateikimas]
17:202 - 8.Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 38, 41 ir 48(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-122) [Pateikimas]
17:372 - 10. 1.Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-5046(2)) [Priėmimas]
17:402 - 10. 2.Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 12, 15, 22, 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5047(2)) [Priėmimas]
17:402 - 10. 3.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5048(3)) [Priėmimas]
17:412 - 10. 4.Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5049(2)) [Priėmimas]
17:422 - 12.Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų Laisvės premijos paskyrimo Baltarusijos demokratinei opozicijai“ projektas (Nr. XIVP-97) [Priėmimas]
17:462 - 9.Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-123) [Pateikimas]
17:562 - 13.Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-3195(2)) [Priėmimas]
18:002 - 14.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės finansinio audito“ projektas (Nr. XIVP-103(2)) [Svarstymas]
18:032 - 15.Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. XIII-985 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-119) [Pateikimas]
18:062 - 16.Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-117) [Pateikimas]
18:241 - 6.Klausimų grupė: 1 - 6. 1, 1 - 6. 2, 1 - 6. 3, 1 - 6. 4, 1 - 6. 5, 1 - 6. 6, 1 - 6. 7, 1 - 6. 8, 1 - 6.10, 1 - 6.11, 1 - 6.12 [Svarstymas]
19:072 - 1. 1.2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5302(2)) [Svarstymas]
19:092 - 1. 2.Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-121) [Pateikimas]
19:102 - 3.Klausimų grupė: 2 - 3. 1, 2 - 3. 2, 2 - 3. 3, 2 - 3. 4, 2 - 3. 5 [Pateikimas]
19:122 - 5.Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5299(2)) [Pateikimas]
19:132 - 10. 1.Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-5046(2)) [Priėmimas]
19:142 - 10. 2.Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 12, 15, 22, 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5047(2)) [Priėmimas]
19:152 - 10. 3.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5048(3)) [Priėmimas]
19:162 - 10. 4.Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5049(2)) [Priėmimas]
19:172 - 12.Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų Laisvės premijos paskyrimo Baltarusijos demokratinei opozicijai“ projektas (Nr. XIVP-97) [Priėmimas]
19:182 - 16.Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-117) [Pateikimas]
19:201 - 6. 1.Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-2183(2)) [Svarstymas]
20:081 - 6. 2.Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 112 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2184(2)) [Svarstymas]
20:101 - 6. 3.Administracinių nusižengimų kodekso 510 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2185(2)) [Svarstymas]
20:111 - 6. 4.Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2186(2)) [Svarstymas]
20:141 - 6. 5.Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2187(2)) [Svarstymas]
20:141 - 6. 6.Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2188(2)) [Svarstymas]
20:141 - 6. 7.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 59, 59(1), 171(6), 172, 173, 225, 226, 226(1), 226(2) straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 171(7) straipsniu“ projektas (Nr. XIIIP-2189(2)) [Svarstymas]
20:151 - 6. 8.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2190(2)) [Svarstymas]
20:161 - 6. 9.Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2191) [Svarstymas]
20:171 - 6.10.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 19, 27 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2192(2)) [Svarstymas]
20:181 - 6.11.Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5, 33, 47 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2193(2)) [Svarstymas]
20:201 - 6.12.Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2194(2)) [Svarstymas]
20:21r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ projektas (Nr. XIVP-130) [Pateikimas]
20:21r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ projektas (Nr. XIVP-130) [Svarstymas]
20:21r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ projektas (Nr. XIVP-130) [Priėmimas]
20:22r - 3.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-127) [Pateikimas]
20:23r - 3.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-127) [Svarstymas]
20:23r - 3.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-127) [Priėmimas]
20:24r - 4.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-128) [Pateikimas]
20:24r - 4.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-128) [Svarstymas]
20:24r - 4.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-128) [Priėmimas]
20:25r - 5.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-124) [Pateikimas]
20:26r - 5.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-124) [Svarstymas]
20:26r - 5.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-124) [Priėmimas]
20:27r - 6.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-125) [Pateikimas]
20:27r - 6.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-125) [Svarstymas]
20:27r - 6.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-125) [Priėmimas]
20:28r - 7.Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2020-12-21 - 2020-12-23) (Nr. SPDS-19) [Tvirtinimas]
20:342 - 17.Seimo narių pareiškimai