Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 144 (03/17/2022)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:031 - 1.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:031 - 2.Seimo rezoliucijos "Dėl aktyvių priemonių Ukrainos civilių gyventojų bei kritinės infrastruktūros saugumui užtikrinti" projektas (Nr. XIVP-1420(2)) [Pateikimas]
10:191 - 2.Seimo rezoliucijos "Dėl aktyvių priemonių Ukrainos civilių gyventojų bei kritinės infrastruktūros saugumui užtikrinti" projektas (Nr. XIVP-1420(2)) [Svarstymas]
10:381 - 2.Seimo rezoliucijos "Dėl aktyvių priemonių Ukrainos civilių gyventojų bei kritinės infrastruktūros saugumui užtikrinti" projektas (Nr. XIVP-1420(2)) [Priėmimas]
10:401 - 4.2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1382) [Svarstymas]
10:431 - 5.Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1383(2)) [Priėmimas]
10:461 - 6.Seimo nutarimo „Dėl 2023-2025 metų vidutinio laikotarpio tikslo nustatymo“ projektas (Nr. XIVP-1360(2)) [Priėmimas]
10:481 - 7. 1.Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 32, 64, 68 ir 108 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo X(2) skyriaus papildymo ketvirtuoju skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1385(2)) [Priėmimas]
10:561 - 7. 2.Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1387(2)) [Priėmimas]
10:561 - 7. 3.Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1388(2)) [Priėmimas]
10:571 - 7. 4.Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1389(2)) [Priėmimas]
10:571 - 7. 5.Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1390(2)) [Priėmimas]
10:581 - 7. 6.Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 15, 22(4) straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1391(2)) [Priėmimas]
10:581 - 7. 7.Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 23, 24 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1392(2)) [Priėmimas]
10:581 - 7. 8.Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1393(2)) [Priėmimas]
10:591 - 7. 9.Civilinio kodekso 3.242 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1386(2)) [Svarstymas]
11:001 - 8. 1.Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1365(2)) [Priėmimas]
11:031 - 8. 2.Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 2, 29, 37, 39, 48, 50, 52, 58, 98 ir 100 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1366(2)) [Priėmimas]
11:031 - 8. 3.Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 4, 6, 17, 24, 33, 34, 40, 44 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1367(2)) [Priėmimas]
11:041 - 9.Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 12, 13 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1351(2)) [Priėmimas]
11:041 - 10. 1.Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 23, 24 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1160(2)) [Priėmimas]
11:051 - 10. 2.Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1161(2)) [Priėmimas]
11:051 - 11.Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas (Nr. XIVP-1409) [Pateikimas]
11:21r - 1.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(4) straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1421) [Pateikimas]
11:25r - 5.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1422) [Pateikimas]
11:26r - 5.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1422) [Svarstymas]
11:26r - 5.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1422) [Priėmimas]
11:27r - 6.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1423) [Pateikimas]
11:27r - 6.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1423) [Svarstymas]
11:27r - 6.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1423) [Priėmimas]
11:27r - 7.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1424) [Pateikimas]
11:28r - 7.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1424) [Svarstymas]
11:28r - 7.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1424) [Priėmimas]
11:28r - 8.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XIV-49 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1425) [Pateikimas]
11:29r - 8.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XIV-49 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1425) [Svarstymas]
11:30r - 8.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XIV-49 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1425) [Priėmimas]
11:311 - 12.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straipsniu ir 125(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1314(2)) [Svarstymas]
12:231 - 12.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straipsniu ir 125(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1314(2)) [Priėmimas]
12:271 - 4.2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1382) [Priėmimas]
12:291 - 5.Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1383(2)) [Priėmimas]
12:301 - 6.Seimo nutarimo „Dėl 2023-2025 metų vidutinio laikotarpio tikslo nustatymo“ projektas (Nr. XIVP-1360(2)) [Priėmimas]
12:311 - 7. 1.Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 32, 64, 68 ir 108 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo X(2) skyriaus papildymo ketvirtuoju skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1385(2)) [Priėmimas]
12:321 - 7. 2.Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1387(2)) [Priėmimas]
12:321 - 7. 3.Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1388(2)) [Priėmimas]
12:331 - 7. 4.Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1389(2)) [Priėmimas]
12:341 - 7. 5.Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1390(2)) [Priėmimas]
12:341 - 7. 6.Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 15, 22(4) straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1391(2)) [Priėmimas]
12:351 - 7. 7.Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 23, 24 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1392(2)) [Priėmimas]
12:361 - 7. 8.Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1393(2)) [Priėmimas]
12:371 - 7. 9.Civilinio kodekso 3.242 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1386(2)) [Svarstymas]
12:381 - 8. 1.Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1365(2)) [Priėmimas]
12:391 - 8. 2.Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 2, 29, 37, 39, 48, 50, 52, 58, 98 ir 100 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1366(2)) [Priėmimas]
12:391 - 8. 3.Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 4, 6, 17, 24, 33, 34, 40, 44 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1367(2)) [Priėmimas]
12:401 - 9.Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 12, 13 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1351(2)) [Priėmimas]
12:411 - 10. 1.Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 23, 24 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1160(2)) [Priėmimas]
12:411 - 10. 2.Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1161(2)) [Priėmimas]
12:421 - 11.Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas (Nr. XIVP-1409) [Pateikimas]
12:44r - 1.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(4) straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1421) [Pateikimas]
12:46r - 5.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1422) [Priėmimas]
12:47r - 6.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1423) [Priėmimas]
12:48r - 7.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1424) [Priėmimas]
12:48r - 8.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XIV-49 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1425) [Priėmimas]
12:501 - 15.Vyriausybės valanda
13:211 - 14.Seimo narių pareiškimai