Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 184 (06/21/2022)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:011 - 1.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:141 - 2.Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1691(2)) [Priėmimas]
10:141 - 3.Principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-2709 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1485(2)) [Priėmimas]
10:161 - 4.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1744(2)) [Svarstymas]
10:181 - 5.Klausimų grupė: 1 - 5. 1, 1 - 5. 2, 1 - 5. 3, 1 - 5. 4, 1 - 5. 5, 1 - 5. 6, 1 - 5. 7 [Svarstymas]
10:191 - 6.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 186(2) straipsnio ir dvidešimt devintojo(1) skirsnio pavadinimo pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1489(2)) [Svarstymas]
10:201 - 7.Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1701(2)) [Svarstymas]
10:241 - 8.Klausimų grupė: 1 - 8. 2, 1 - 8. 3, 1 - 8. 4, 1 - 8. 5, 1 - 8. 6, 1 - 8. 7, 1 - 8. 8, 1 - 8. 9, 1 - 8.10 [Svarstymas]
10:41r - 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1845) [Pateikimas]
10:46r - 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1845) [Svarstymas]
10:46r - 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1845) [Priėmimas]
10:46r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1844) [Pateikimas]
10:46r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1844) [Svarstymas]
10:46r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1844) [Priėmimas]
10:47r - 3.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1847) [Pateikimas]
10:47r - 4.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1846) [Pateikimas]
10:48r - 3.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1847) [Pateikimas]
10:48r - 3.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1847) [Svarstymas]
10:49r - 3.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1847) [Priėmimas]
10:49r - 4.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1846) [Pateikimas]
10:49r - 4.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1846) [Svarstymas]
10:50r - 4.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1846) [Priėmimas]
10:511 - 2.Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1691(2)) [Priėmimas]
10:521 - 3.Principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-2709 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1485(2)) [Priėmimas]
10:531 - 4.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1744(2)) [Svarstymas]
10:541 - 5.Klausimų grupė: 1 - 5. 1, 1 - 5. 2, 1 - 5. 3, 1 - 5. 4, 1 - 5. 5, 1 - 5. 6, 1 - 5. 7 [Svarstymas]
10:551 - 6.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 186(2) straipsnio ir dvidešimt devintojo(1) skirsnio pavadinimo pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1489(2)) [Svarstymas]
11:001 - 7.Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1701(2)) [Svarstymas]
11:071 - 8. 1.Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1648(2)) [Svarstymas]
11:381 - 8. 1.Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1648(2)) [Svarstymas]
11:401 - 8.Klausimų grupė: 1 - 8. 2, 1 - 8. 3, 1 - 8. 4, 1 - 8. 5, 1 - 8. 6, 1 - 8. 7, 1 - 8. 8, 1 - 8. 9, 1 - 8.10 [Svarstymas]
11:411 - 9.Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1492(2)) [Priėmimas]
11:411 - 10. 1.Augalų sėklininkystės įstatymo Nr. IX-602 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-1223(2)) [Priėmimas]
11:421 - 10. 2.Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 342(8), 342(9) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1224(2)) [Priėmimas]
11:431 - 11.Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1576(2)) [Priėmimas]
11:441 - 12.Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1052(2)) [Priėmimas]
11:451 - 13.Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1315(2)) [Priėmimas]
11:451 - 14.Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo Nr. X-987 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-209(2)) [Priėmimas]
11:461 - 15.Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-763(3)) [Priėmimas]
11:471 - 17.Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1817) [Pateikimas]
12:051 - 18.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1818) [Pateikimas]
12:201 - 19.Akcizų įstatymo Nr. IX-569 35, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1815) [Pateikimas]
12:401 - 20.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straipsniu ir 125(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1835) [Pateikimas]
12:591 - 17.Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1817) [Pateikimas]
13:001 - 18.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1818) [Pateikimas]
13:021 - 19.Akcizų įstatymo Nr. IX-569 35, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1815) [Pateikimas]
13:131 - 22.Seimo narių pareiškimai