Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 569 (11/09/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:5601.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:091 - 1.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 4, 9, 10, 12, 15, 44, 46, 49, 61, 68, 78, 113, 135, 136, 137, 149, 151, 152, 155, 156, 162, 163, 164 straipsnių, trisdešimt aštuntojo ir trisdešimt devintojo skirsnių pakeitimo ir papildymo, Statuto papildymo 44(1) straipsniu ir dvidešimt septintuoju (1) skirsniu bei keturiasdešimtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3784(3SP)) [Priėmimas]
10:511 - 2a.Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3726(3SP)) [Priėmimas]
11:091 - 2b.Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3727(SP)) [Priėmimas]
11:111 - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3364(SP)) [Priėmimas]
11:131 - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo metinės apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3548) [Priėmimas]
11:151 - 5a.2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3897(2)) [Priėmimas]
14:011 - 5b.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl 2005, 2006 ir 2007 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr. IXP-3898(2SP)) [Svarstymas]
14:041 - 7.Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų statuso įstatymo 6, 9 straipsnių ir priedėlio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3926(2SP)) [Svarstymas]
14:081 - 10.Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo papildymo 24(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3125(SP)) [Priėmimas]
14:08r - 3.Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3075) [Svarstymas]
14:101 - 8.Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3865(2SP)) [Priėmimas]
14:111 - 13.Administracinių bylų teisenos įstatymo 15, 18, 19, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3506(2SP)) [Svarstymas]
14:131 - 11.Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121, 126 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 132(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3579(2SP)) [Priėmimas]
14:161 - 12.Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 30, 40, 48, 57, 60, 64, 82, 84, 88, 97, 108, 109, 122, 123, 124 ir 125 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3146) [Svarstymas]
14:181 - 5b.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl 2005, 2006 ir 2007 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr. IXP-3898(2SP)) [Priėmimas]
14:191 - 9.Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 18 skyriaus pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3901(SP)) [Priėmimas]
14:201 - 14.Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15 ir 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3889(2SP)) [Svarstymas]
14:221 - 15.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3918(2SP)) [Svarstymas]
14:271 - 6.Sveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 38, 41, 47, 63, 69 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3853(2SP)) [Priėmimas]
14:301 - 16.Lobistinės veiklos įstatymo 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3781) [Svarstymas]
14:331 - 17.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3885(2SP)) [Svarstymas]
14:351 - 18.Administracinių teisės pažeidimų kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3939) [Pateikimas]
14:421 - 19a.Transporto lengvatų įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3527A) [Pateikimas]
14:421 - 19b.Transporto lengvatų įstatymo 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3527(2A)) [Pateikimas]
14:49r - 1.Baudžiamojo kodekso papildymo 250(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3902(2SP)) [Svarstymas]
14:51r - 2.Civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-931(2SP)) [Svarstymas]
14:53r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios komisijos likviduotos Staklių gamyklos akcinės bendrovės "Žalgiris" privatizavimo, veiklos ir likvidavimo aplinkybėms ištirti išvadų" PROJEKTAS + išvada (Nr. IXP-3931) [Svarstymas]
14:551 - 21.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3942) [Pateikimas]