Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 126 (12/23/2005)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:050.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:131.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko paskyrimo" PROJEKTAS (Nr. XP-988(2)) [Svarstymas]
10:401.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko paskyrimo" PROJEKTAS (Nr. XP-988(2)) [Priėmimas]
10:452.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-683A(3)) [Svarstymas]
11:262.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-683A(3)) [Priėmimas]
11:283.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-919(3)) [Priėmimas]
11:304.Kelių transporto kodekso 14, 16 ir 18 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-864(3)) [Priėmimas]
11:315.Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-909) [Priėmimas]
11:3310a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-1018) [Pateikimas]
11:3410a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-1018) [Svarstymas]
11:3410a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-1018) [Priėmimas]
11:3511.Kvotinio cukraus gamybos mokesčio ir papildomo cukraus gamybos mokesčio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1007) [Pateikimas]
12:046a.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 10, 11, 16, 32, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Statuto papildymo 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 16(1) straipsniais bei 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios" PROJEKTAS (Nr. XP-331(5)) [Priėmimas]
13:096b.Seimo narių darbo sąlygų įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-947) [Svarstymas]
13:106b.Seimo narių darbo sąlygų įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-947) [Priėmimas]
13:127.Seimo STATUTO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 21 straipsnio 1, 5 dalių pakeitimo ir 3, 4 dalių pripažinimo netekusiomis galios" PROJEKTAS (Nr. XP-829(3)) [Priėmimas]
13:158.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo 2006 metų delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje" PROJEKTAS (Nr. XP-1009) [Svarstymas]
13:208.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo 2006 metų delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje" PROJEKTAS (Nr. XP-1009) [Priėmimas]
13:279.Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-1005) [Pateikimas]
13:3110b.Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-990) [Pateikimas]