Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 503 (07/17/2000)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
14:5901.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
15:011 - 1.Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2517(4SP)) [Priėmimas]
15:081 - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynimo fondo likvidavimo" PROJEKTAS (Nr. P-2732(2)) [Priėmimas]
15:151 - 3a.Advokatūros įstatymo įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2611(2SP)) [Priėmimas]
15:181 - 3b.Advokatūros įstatymo 9 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2724(SP)) [Priėmimas]
15:211 - 4.Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2612) [Svarstymas]
15:241 - 5.Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2756) [Pateikimas]
15:29r - 2a.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(15), 224, 246(6), 259(1), 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2663(2SP)) [Svarstymas]
15:33r - 2c.Įmonių kapitalo sanavimo ir restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2664A) [Svarstymas]
15:34r - 2b.Įmonių kapitalo sanavimo ir restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2664(SP)) [Svarstymas]
15:37r - 3.Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 10, 11 straipsnių, 1, 2 priedėlių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2289(5SP)) [Svarstymo tęsinys]
15:41r - 4.Sanatorinių-kurortinių įstaigų ir poilsio namų, valdytų buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų, nuosavybės nustatymo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2631(2SP)) [Svarstymo tęsinys]
15:55r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo" PROJEKTAS (Nr. P-2761) [Pateikimas]
16:101 - 7.Vartotojų teisių gynimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2722) [Pateikimas]
16:271 - 8a.Akcizų įstatymo 3 ir 6 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2570(3SP)) [Svarstymas]
16:331 - 8b.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalies bei 13 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2571) [Svarstymas]
16:341 - 8c.Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 ir 5 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2573) [Svarstymas]
16:441 - 8d.Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 171(4) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2574) [Svarstymas]
16:461 - 9a.Įmonių restruktūrizavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2750) [Pateikimas]
17:111 - 9b.Civilinio proceso kodekso 1, 26, 102, 136, 142, 239 ir 396 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2751) [Pateikimas]
17:111 - 9c.Mokesčių administravimo įstatymo 17, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2752) [Pateikimas]
17:121 - 9d.Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2753) [Pateikimas]
17:121 -17a.Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2762) [Pateikimas]
17:241 -17b.Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2763) [Pateikimas]
17:261 -17c.Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2764) [Pateikimas]
17:441 -10a.Baudžiamojo kodekso 49 straipsnio pakeitimo ir 212 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2757) [Pateikimas]
17:48r - 1.Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2675) [Pateikimas]
17:571 -11.Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2643(2SP)) [Priėmimas]
18:001 -12a.Karių materialinės atsakomybės ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2649(2SP)) [Priėmimas]
18:031 -12b.Civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2650(2SP)) [Priėmimas]
18:051 -13.Seimo NUTARIMO "Dėl principinės Lietuvos kariuomenės struktūros, vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų bei ribinio karių skaičiaus 2000 ir 2001 metais" PROJEKTAS (Nr. P-2645(2SP)) [Priėmimas]
18:141 -14.Kariuomenės vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir pratybose, taip pat tarptautinių pratybų rengimo Lietuvos teritorijoje įstatymo pavadinimo, 1, 6, 8, 9, 10, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2676(2SP)) [Priėmimas]
18:181 -15a.Žvalgybos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2646(2SP)) [Priėmimas]
18:241 -15b.Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 ir 6 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2647(2SP)) [Priėmimas]
18:261 -16.Karo prievolės įstatymo 8, 11, 13, 14, 17, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo II (1) skyriumi ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2648(2SP)) [Priėmimas]
18:291 -18.Seimo narių pareiškimai