Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 131 (09/18/2001)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:5701.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:081 - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo ir įgyvendinimo plano" priedėlio papildymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-996) [Pateikimas]
10:191 - 2.Valstybės valdymo išlaikymo kai kuriuose ūkio objektuose ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-16(2SP)) [Svarstymas]
10:491 - 3.Vietos savivaldos įstatymo 11, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 36, 37 straipsnių pkeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-512(2SP)) [Svarstymas]
10:581 - 4.Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-369(2SP)) [Svarstymas]
11:011 - 5.Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-703(2SP)) [Svarstymas]
11:031 - 6.Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švč.Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos susitarimui dėl gyvenamojo namo Panevėžyje, Tilvyčio g.11, grąžinimo Švč.Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijai natūra" PROJEKTAS (Nr. IXP-30) [Svarstymas]
11:061 - 6.Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švč.Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos susitarimui dėl gyvenamojo namo Panevėžyje, Tilvyčio g.11, grąžinimo Švč.Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijai natūra" PROJEKTAS (Nr. IXP-30) [Priėmimas]
11:071 - 7a.Sveikatos sistemos įstatymo 22, 88 straipsnių pakeitimo ir 89, 90, 91, 93 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-794) [Svarstymas]
11:10r - 3a.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-987) [Svarstymas]
11:18r - 3a.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-987) [Priėmimas]
11:22r - 3b.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto" PROJEKTAS (Nr. IXP-985(2)) [Svarstymas]
11:28r - 3b.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto" PROJEKTAS (Nr. IXP-985(2)) [Priėmimas]
11:43r - 3c.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1000) [Pateikimas]
11:55r - 3c.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1000) [Priėmimas]
12:161 - 8.Baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-959) [Pateikimas]
12:391 - 14.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-999) [Pateikimas]
12:531 - 9.Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimo dėl kelto "Estonia" bei jį papildančio protokolo ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-928) [Pateikimas]
13:021 - 10.Augalų nacionalinių genetinių išteklių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-692(2SP)) [Pateikimas]
13:131 - 11.Augalų sėklininkystės ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-865) [Pateikimas]
13:261 - 12b.Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1, 2, 5, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 6(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-343(4SP)) [Svarstymas]
13:291 - 13.Prekybinės laivybos įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 30, 37, 38, 51, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo ir keturioliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-986) [Pateikimas]
13:311 - 15.Audito įstatymo 47 straipsnio 3 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-913) [Pateikimas]