Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 162 (11/27/2001)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
11:065.Pridėtinės vertės mokesčio ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1203) [Pateikimas]
11:396.Pelno mokesčio ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1205) [Pateikimas]
12:11r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo pirmininko pavadavimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1215) [Pateikimas]
12:15r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo pirmininko pavadavimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1215) [Priėmimas]
12:477.Advokatūros įstatymo 7 ir 18 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo nauju dešimtuoju skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-939(2SP)) [Svarstymas]
12:518a.Teismų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-729(2SP)) [Svarstymas]
13:0113a.Lietuvos Respublikos ir Bulgarijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1175) [Pateikimas]
13:1113b.Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/2000 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 3 protokolo dėl sąvokos "prekių kilmė" apibrėžimo pakeitimo" ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1176) [Pateikimas]
13:1113c.1 papildomo protokolo prie Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties "Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 2 protokolo dėl prekių kilmės taisyklių pakeitimai" ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1177) [Pateikimas]
13:1113d.Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/2000 "Dėl Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvosios prekybos sutarties A protokolo pakeitimų" ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1178) [Pateikimas]
13:1113f.Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/2000 "A protokolo pakeitimas" ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1180) [Pateikimas]
13:1113g.Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/2000 "B protokolo pakeitimai" ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1181) [Pateikimas]
13:1113h.Lietuvos Respublikos ir Čekijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/2000 ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1182) [Pateikimas]
13:1113i.Lietuvos Respublikos ir Čekijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/2000 "Dėl prekybos žemės ūkio prekėmis" ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1183) [Pateikimas]
13:1213j.Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/2000 "Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 4 protokolo pakeitimai" ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1184) [Pateikimas]
13:1213k.Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/2000 "Dėl prekybos žemės ūkio prekėmis" ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1185) [Pateikimas]
13:1213l.3 papildomo protokolo prie Lietuvos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties "3 protokolo dėl prekių kilmės taisyklių pakeitimai" ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1186) [Pateikimas]
13:1213m.Lietuvos ir Turkijos Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2000/1 "Sprendimas keičiantis 3 protokolą dėl sąvokos "prekių kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų" ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1187) [Pateikimas]
13:13r - 2.Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1 priedėlio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1083) [Pateikimas]
13:4110a.Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1163) [Pateikimas]
14:0712.Energetikos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1195) [Pateikimas]
14:3511.Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 4, 6, 7, 8, 9, 23 straipsnių ir įstatymo II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 22(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1202) [Pateikimas]
14:429.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1204) [Pateikimas]
14:44r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1212) [Pateikimas]
14:50r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1212) [Svarstymas]
14:52r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1212) [Priėmimas]
14:560.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
15:0114.Seimo narių pareiškimai
10:311.Rumunijos Prezidento Ion Iliescu kalba
10:372.Apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10, 13, 16, 18, 19 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-574(SP)) [Priėmimas]
10:413.1972 metų Muitinės konvencijos dėl konteinerių ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1129(SP)) [Priėmimas]
10:434.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-534(SP)) [Priėmimas]