Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 457 (12/18/2003)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:5701.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:031 - 1a.Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2737(3SP)) [Priėmimas]
10:151 - 1b.Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3062(2SP)) [Priėmimas]
10:171 - 1c.Prokuratūros įstatymo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo, Prezidento rinkimų įstatymo, Seimo rinkimų įstatymo, Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo ir Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3063(2SP)) [Priėmimas]
10:211 - 1d.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3064(SP)) [Priėmimas]
10:221 - 2a.Buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 25 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3037(2SP)) [Priėmimas]
10:281 - 2b.Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3038(2SP)) [Priėmimas]
10:311 - 2c.Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3039(2SP)) [Priėmimas]
10:331 - 3.Valstybės skolos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3073(2SP)) [Priėmimas]
10:371 - 4.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir priedėlio I ir IV skirsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2877(4SP)) [Priėmimas]
10:481 - 5a.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 ir 47 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3030(2SP)) [Priėmimas]
10:501 - 5b.Muitų tarifų įstatymo 6 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3031(2SP)) [Priėmimas]
10:521 - 6.ĮSTATYMO dėl Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3095(SP)) [Svarstymas]
10:561 - 6.ĮSTATYMO dėl Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3095(SP)) [Priėmimas]
10:581 - 7.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu papildomo protokolo dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3070(SP)) [Svarstymas]
11:011 - 7.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu papildomo protokolo dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3070(SP)) [Priėmimas]
11:021 - 8.ĮSTATYMO dėl Europos konvencijų gyvūnų apsaugos klausimais ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3083(2SP)) [Svarstymas]
11:071 - 8.ĮSTATYMO dėl Europos konvencijų gyvūnų apsaugos klausimais ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3083(2SP)) [Priėmimas]
11:091 - 9.Statybos įstatymo 2, 5, 20, 23, 27, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2962(SP)) [Priėmimas]
11:111 - 10.Miškų įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2973(2SP)) [Priėmimas]
11:141 - 11.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 ir 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2301(2SP)) [Priėmimas]
11:581 - 12.Apkaltos teikimo iniciatorių atstovo kalba
12:281 - 13.Seimo NUTARIMO "Dėl specialiosios tyrimo komisijos sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3141) [Pateikimas]
13:101 - 14.Vyriausybės valanda
14:0202.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas