Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 468 (01/22/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:5401.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:091 - 1Asociacijų ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1757(3SP)) [Priėmimas]
10:251 - 2Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2828(3SP)) [Priėmimas]
10:311 - 3Mokesčių administravimo įstatymo 29 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3178(2SP)) [Priėmimas]
10:371 - 4Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 11, 12, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3101(2SP)) [Svarstymas]
10:391 - 5aPelno mokesčio įstatymo 2, 15, 16, 31, 40, 50 ir 59 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3085(SP)) [Priėmimas]
10:411 - 5bGyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3086(2SP)) [Priėmimas]
10:471 - 6Akcizų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3087(2SP)) [Svarstymas]
10:591 - 7Akcizų įstatymo 3, 4, 8, 10, 12, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3088(2SP)) [Svarstymas]
11:071 - 8Sveikatos sistemos įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2422(2SP)) [Svarstymas]
11:071 - 9Produktų saugos įstatymo 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3001(2SP)) [Svarstymas]
11:091 -10Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2873(2SP)) [Svarstymas]
11:14r - 2Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2968) [Pateikimas]
12:001- 11aĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3098(2SP)) [Priėmimas]
12:041 -11bBaudžiamojo kodekso 13, 162, 191, 196, 197, 203, 206, 216, 219, 221, 309 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 198(1) ir 198(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3077(2SP)) [Svarstymas]
12:101 -11cBaudžiamojo proceso kodekso 154 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3078(2SP)) [Svarstymas]
12:111 -12ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, jos Protokolų ir Susitarimo dėl laikino konvencijos taikymo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3204) [Pateikimas]
12:171 -13Mokesčių administravimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3196) [Pateikimas]
12:281 -14Geležinkelių transporto sektoriaus reformos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3203) [Pateikimas]
12:341 -15ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3205) [Pateikimas]
12:431 -16aDirbtinio apvaisinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1966(2)) [Pateikimas]
13:061 -16bDirbtinio apvaisinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1966(2)A) [Pateikimas]
13:061 - 17Vyriausybės valanda