Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis neeilinis posėdis Nr. 475 (02/12/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:0101.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:051 - 2a.Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 21, 25, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 26 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3041(3SP)) [Priėmimas]
10:06r - 1.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3241) [Svarstymas]
10:11r - 1.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3241) [Pateikimas]
10:11r - 1.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3241) [Priėmimas]
10:12r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 3, 8, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3245) [Pateikimas]
10:15r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 3, 8, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3245) [Svarstymas]
10:15r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 3, 8, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3245) [Priėmimas]
10:19r - 3.Seimo protokolinio nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlomų kandidatų į ES institucijas" projektas
10:251 - 2b.Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 4, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3042) [Svarstymas]
10:321 - 2c.Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3043(2SP)) [Priėmimas]
10:341 - 3.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3187(SP)) [Svarstymas]
10:361 - 3.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3187(SP)) [Priėmimas]
10:381 - 4.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei šio Įstatymo papildymo 55(6) straipsniu ir septintuoju skyriumi ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3169(2SP)) [Priėmimas]
10:491 - 5.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos vadovaujamose pajėgose (ESVP) Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3166(SP)) [Svarstymas]
10:521 - 5.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos vadovaujamose pajėgose (ESVP) Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3166(SP)) [Priėmimas]
10:571 - 6.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies C punktu, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3184(SP)) [Svarstymas]
11:001 - 6.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies C punktu, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3184(SP)) [Priėmimas]
11:021 - 7.ĮSTATYMO dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3185(SP)) [Svarstymas]
11:061 - 7.ĮSTATYMO dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3185(SP)) [Priėmimas]
11:061 - 8.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir jos protokolų, parengtų vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3186(2SP)) [Svarstymas]
11:091 - 8.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir jos protokolų, parengtų vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3186(2SP)) [Priėmimas]
11:111 - 10.Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 21 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3159(2SP)) [Svarstymas]
11:13r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" PROJEKTAS + nuostatai (Nr. IXP-3151(2SP)) [Priėmimas]
11:16r - 5.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl specialiosios tyrimo komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3244) [Pateikimas]
11:20r - 5.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl specialiosios tyrimo komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3244) [Svarstymas]
11:20r - 5.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl specialiosios tyrimo komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3244) [Priėmimas]
11:281 - 9a.Advokatūros ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2224(2SP)) [Svarstymas]
12:361 - 9b.Advokatūros įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2225(2SP)) [Svarstymas]
12:451 - 12a.Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3117(2SP)) [Svarstymas]
13:021 - 14.Vyriausybės valanda
13:431 - 12b.Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3118(SP)) [Svarstymas]
14:081 - 12c.Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3119(2SP)) [Svarstymas]
14:081 - 12d.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 ir 225(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 123(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3120) [Svarstymas]
14:091 - 13a.Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso ir darbo sąlygų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3160(2SP)) [Svarstymas]
14:361 - 13b.Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso ir darbo sąlygų įstatymo įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3161(2SP)) [Svarstymas]
14:361 - 13c.Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3228) [Pateikimas]
14:371 - 13d.Diplomatinės tarnybos įstatymo 47 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3234) [Pateikimas]
14:3802.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
14:48r - 6.Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo stebėtojų Europos Parlamente delegacijos" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3246(2)) [Pateikimas]