Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 551 (08/20/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
08:59001.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
09:0601.2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 1 ir 2 priedėlių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3776) [Svarstymas]
09:1102.Seimo NUTARIMO "Dėl 2003 metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3539(SP)) [Svarstymas]
09:1402.Seimo NUTARIMO "Dėl 2003 metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3539(SP)) [Priėmimas]
09:1503.Seimo rinkimų įstatymo 88 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3769(2SP)) [Svarstymas]
09:1603.Seimo rinkimų įstatymo 88 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3769(2SP)) [Priėmimas]
09:1704.Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3777(2)) [Svarstymas]
09:1904.Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3777(2)) [Priėmimas]
09:2005.Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Nauja redakcija (Nr. IXP-3778) [Pateikimas]
09:26r - 1a.Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3684) [Svarstymas]
09:30r - 1b.Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo10 straipsnio 1 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3685) [Svarstymas]
09:30r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje" 1 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3763) [Svarstymas]
09:31r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje" 1 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3763) [Priėmimas]
09:33r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3765(2)) [Svarstymas]
09:34r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3765(2)) [Priėmimas]
09:35r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo �Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo� 4, 5, 6, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3758(2)) [Svarstymas]
09:50r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo �Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo� 4, 5, 6, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3758(2)) [Priėmimas]
09:51r - 5.Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo papildymo 24(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3125) [Pateikimas]
09:5409.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos staklių gamyklos akcinės bendrovės "Žalgiris" privatizavimo, veiklos ir likvidavimo aplinkybėms ištirti sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3788) [Pateikimas]
10:3006.Vietos savivaldos įstatymo 17 ir 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3779) [Pateikimas]
10:3407.Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 2, 3, 9, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo, iii ir v skyrių pavadinimų pakeitimo ir įstatymo papildymo 7(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3780) [Pateikimas]
10:3508.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo" ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3782) [Pateikimas]
10:3710.Seimo statutas "Dėl Seimo statuto 3, 4, 9, 10, 12, 15, 44, 46, 49, 61, 68, 78, 135, 136, 155, 162, 163, 164 straipsnių, trisdešimt aštuntojo ir trisdešimt devintojo skirsnių pakeitimo ir papildymo , statuto papildymo 44(1) straipsniu ir dvidešimt septintuoju (1) skirsniu bei keturiasdešmtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios" STATUTO PROJEKTAS (Nr. IXP-3784) [Pateikimas]
10:5811.Lobistinės veiklos įstatymo 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3781) [Pateikimas]
11:2412.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3786) [Pateikimas]
11:30002.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas