Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 555 (09/14/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:5901Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:111 - 1Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" PROJEKTAS + programa (Nr. IXP-3850(3)) [Svarstymas]
10:181 - 1Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" PROJEKTAS + programa (Nr. IXP-3850(3)) [Priėmimas]
10:201 - 2ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl sunkiųjų metalų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3746(SP)) [Svarstymas]
10:221 - 2ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl sunkiųjų metalų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3746(SP)) [Priėmimas]
10:231 - 3aĮstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3694(SP)) [Priėmimas]
10:261 - 3bĮstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos sanatorinių-kurortinių įstaigų ir poilsio namų, valdytų buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų, nuosavybės nustatymo" ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3695(SP)) [Priėmimas]
10:271 - 3cProfesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3696(SP)) [Priėmimas]
10:291 - 3dSeimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" įgyvendinimo" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3697(SP)) [Priėmimas]
10:301 - 4aSeimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti tarybos" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3818) [Pateikimas]
10:331 - 4aSeimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti tarybos" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3818) [Svarstymas]
10:331 - 4aSeimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti tarybos" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3818) [Priėmimas]
10:341 - 4bSeimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3819) [Pateikimas]
10:351 - 4bSeimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3819) [Svarstymas]
10:351 - 4bSeimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3819) [Priėmimas]
10:361 - 5Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3805(2SP)) [Svarstymas]
10:381 - 5Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3805(2SP)) [Priėmimas]
10:401 - 6aPilietybės įstatymo 13, 15, 16, 20, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3741) [Pateikimas]
10:571 - 6bPilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3742) [Pateikimas]
10:571 - 6cVyriausybės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3743) [Pateikimas]
11:00r - 1Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3759) [Pateikimas]
11:01r - 1Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3759) [Svarstymas]
11:01r - 1Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3759) [Priėmimas]
11:02r - 2Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijos, prižiūrinčios konstitucinio įstatymo Nr. I-1392 įgyvendinimą, sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3760) [Pateikimas]
11:04r - 2Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijos, prižiūrinčios konstitucinio įstatymo Nr. I-1392 įgyvendinimą, sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3760) [Svarstymas]
11:04r - 2Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijos, prižiūrinčios konstitucinio įstatymo Nr. I-1392 įgyvendinimą, sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3760) [Priėmimas]
11:07r - 3Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijos Konstitucijos pataisoms rengti sudarymo" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3761) [Svarstymas]
11:07r - 3Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijos Konstitucijos pataisoms rengti sudarymo" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3761) [Priėmimas]
11:08r - 4Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos atgimimo istorijos tyrimo ir išsaugojimo komisijos sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3868) [Pateikimas]
11:09r - 4Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos atgimimo istorijos tyrimo ir išsaugojimo komisijos sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3868) [Svarstymas]
11:10r - 4Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos atgimimo istorijos tyrimo ir išsaugojimo komisijos sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3868) [Priėmimas]
11:1102Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
11:191 - 7aDiplomatinės tarnybos įstatymo 1, 2, 3, 6, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo ir papildymo bei 5, 64, 67 straipsnių ir 3 priedėlio pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3834) [Pateikimas]
11:241 - 7bVyriausybės įstatymo 31(1) straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3835) [Pateikimas]
11:271 - 8Įstatymo "Dėl užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje statuso" 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3797) [Pateikimas]
11:291 - 9ĮSTATYMO dėl Tamperės konvencijos dėl telekomunikacijų išteklių teikimo didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3832) [Pateikimas]
11:331 -10ĮSTATYMO dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3831) [Pateikimas]
11:36r - 5Seimo rinkimų įstatymo 90 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3767) [Pateikimas]
12:011 -12Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų, Centrinės ir Pietų Azijos bei Persijos įlankos regionuose pratęsimo ir dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų pripažinimo netekusiais galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3849) [Pateikimas]
12:141 -13aOperatyvinės veiklos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3800) [Pateikimas]
12:381 -13bValstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3801) [Pateikimas]
12:381 -13cBaudžiamojo proceso kodekso papildymo 9(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3802) [Pateikimas]
12:381 -13dProkuratūros įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3803) [Pateikimas]
12:471 -14Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 ir 214(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3806) [Pateikimas]
12:471 -18Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3822) [Pateikimas]
12:551 -15Seimo NUTARIMO "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3796) [Pateikimas]
12:571 -16aValstybės tarnybos įstatymo, Vyriausybės įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo, Valstybės saugumo departamento įstatymo, Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Valstybės kontrolės įstatymo, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3811) [Pateikimas]
12:571 -19aTeritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3851) [Pateikimas]
13:101 -17Garantinio fondo įstatymo 1, 3 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3798) [Pateikimas]
13:13r - 6Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3590) [Pateikimas]