Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 556 (09/21/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:5112.Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo V.Junoko atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų" PROJEKTAS (Nr. IXP-3881) [Pateikimas]
09:5312.Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo V.Junoko atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų" PROJEKTAS (Nr. IXP-3881) [Priėmimas]
09:58001.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
10:2001.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3826(SP)) [Svarstymas]
10:2301.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3826(SP)) [Priėmimas]
10:2402.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3829(SP)) [Svarstymas]
10:2502.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3829(SP)) [Priėmimas]
10:2604.ĮSTATYMO dėl Konvencijos, apibrėžiančios Europos mokyklų statutą, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3830(SP)) [Svarstymas]
10:2904.ĮSTATYMO dėl Konvencijos, apibrėžiančios Europos mokyklų statutą, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3830(SP)) [Priėmimas]
10:3103.Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3725(3SP)) [Svarstymas]
10:4503.Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3725(3SP)) [Priėmimas]
10:5705a.Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2281(3SP)) [Svarstymas]
11:3405b.Valstybinės kultūros paveldo komisijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3014(2SP)) [Svarstymas]
11:3606.Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3778(2SP)) [Svarstymas]
11:3807.Įstatymo "Dėl kultūros įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos" bei jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3772) [Pateikimas]
11:4008.Seimo NUTARIMO "Dėl 2003 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" PROJEKTAS (Nr. IXP-3820) [Pateikimas]
11:40002.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
11:4809a.Kai kurių įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą, ir su jais susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3738) [Pateikimas]
11:5209b.Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3739) [Pateikimas]
11:5209c.Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios ir 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3740) [Pateikimas]
11:5310.ĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo privilegijų ir imunitetų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3862) [Pateikimas]
11:5511.ĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl trečiųjų valstybių atstovybių ir atstovų Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje statuso ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3864) [Pateikimas]
12:4613.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3863) [Pateikimas]
12:4814.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 242 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3807) [Pateikimas]
12:4915.Mokslo ir studijų įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3799) [Pateikimas]
12:5116a.Civilinės saugos įstatymo 3, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 11, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3854) [Pateikimas]
12:5416b.Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3855) [Pateikimas]
12:5416c.Branduolinės energijos įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3856) [Pateikimas]
12:5416d.Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3857) [Pateikimas]
12:5416e.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3858) [Pateikimas]
12:5416f.Įstatymo dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3859) [Pateikimas]
12:5416g.Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3860) [Pateikimas]
12:5717.Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3865) [Pateikimas]
13:00r - 3a.Valstybinės vaiko teisių apsaugos įstaigos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3637) [Pateikimas]
13:03r - 3b.Valstybinės vaiko teisių apsaugos įstaigos įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3638) [Pateikimas]
13:04r - 4.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sudėties" papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3873) [Pateikimas]
13:07r - 5.Diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2481) [Pateikimas]
13:0921a.Teisininko privačios profesinės veiklos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1088) [Svarstymas]
13:1020.Bevariklio transporto įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3598(2SP)) [Svarstymas]
13:11r - 6.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl branduolinės energetikos tęstinumo Lietuvoje" PROJEKTAS (Nr. IXP-3821) [Pateikimas]
13:40r - 2.Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3841) [Pateikimas]
13:4119.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3786(SP)) [Priėmimas]
13:4418.Karo policijos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3744) [Pateikimas]
13:4822.Seimo narių pareiškimai
13:48r - 1.Draudimo įstatymo 187 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3789) [Pateikimas]