Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 557 (09/28/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:0701Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:18r - 1Seimo protokolinio nutarimo dėl Andriaus Kobozevo peticijos projektas
10:19r - 2Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3527) [Pateikimas]
10:241 - 1Seimo rinkimų įstatymo 90 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3767) [Svarstymas]
10:421 - 2aNekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2281(4SP)) [Priėmimas]
10:481 - 2bValstybinės kultūros paveldo komisijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3014(2SP)) [Priėmimas]
10:541 - 3Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3778(2SP)) [Priėmimas]
11:001 - 4Bevariklio transporto įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3598(2SP)) [Priėmimas]
11:021 - 5ĮSTATYMO dėl Antidopingo konvencijos papildomo protokolo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3747(SP)) [Svarstymas]
11:061 - 6ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl taikaus tarptautinių ginčų sprendimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3828(SP)) [Svarstymas]
11:061 - 6ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl taikaus tarptautinių ginčų sprendimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3828(SP)) [Priėmimas]
11:071 - 7Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimo dėl savo piliečių ir užsieniečių priėmimo atgal (readmisijos) ratifikavimo" ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3748(SP)) [Svarstymas]
11:091 - 7Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimo dėl savo piliečių ir užsieniečių priėmimo atgal (readmisijos) ratifikavimo" ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3748(SP)) [Priėmimas]
11:101 - 8ĮSTATYMO dėl Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimo dėl Šiaurės investicijų banko ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3833(SP)) [Svarstymas]
11:121 - 8ĮSTATYMO dėl Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimo dėl Šiaurės investicijų banko ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3833(SP)) [Priėmimas]
11:131 - 9ĮSTATYMO dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3831(SP)) [Svarstymas]
11:151 - 9ĮSTATYMO dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3831(SP)) [Priėmimas]
11:171 -10ĮSTATYMO dėl Pasaulinės pašto sąjungos dokumentų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3824(2SP)) [Svarstymas]
11:191 -10ĮSTATYMO dėl Pasaulinės pašto sąjungos dokumentų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3824(2SP)) [Priėmimas]
11:201 -11ĮSTATYMO dėl 1948 m. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos pakeitimų (Veiklos skatinimo komiteto oficialaus įtvirtinimo), priimtų 1991 m. Londone, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3825(SP)) [Svarstymas]
11:231 -12aĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl bandymų poligono Kioto mechanizmų taikymui Baltijos jūros regiono energetikos projektuose ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3827) [Svarstymas]
11:241 -11ĮSTATYMO dėl 1948 m. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos pakeitimų (Veiklos skatinimo komiteto oficialaus įtvirtinimo), priimtų 1991 m. Londone, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3825(SP)) [Priėmimas]
11:291 -12aĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl bandymų poligono Kioto mechanizmų taikymui Baltijos jūros regiono energetikos projektuose ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3827) [Priėmimas]
11:311 -13Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų, Centrinės ir Pietų Azijos bei Persijos įlankos regionuose pratęsimo ir dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų pripažinimo netekusiais galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3849(SP)) [Svarstymas]
11:581 -14Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3649(2SP)) [Svarstymas]
11:5802Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
12:071 -15Įstatymo "Dėl atsakomybės už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 50 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių pažeidimus" pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3665) [Svarstymas]
12:071 -16Draudimo įstatymo 187 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3789(2SP)) [Svarstymas]
12:091 -17Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo 21 straipsnio 11 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3880) [Pateikimas]
12:491 -21Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo V.Junoko atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų" PROJEKTAS (Nr. IXP-3881) [Svarstymas]
13:091 -26Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3878) [Pateikimas]
13:121 -27Žemės įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3879) [Pateikimas]
13:151 -28Administracinių teisės pažeidimų kodekso 242 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3807) [Pateikimas]
13:181 -24Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121, 126 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 132(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3579(2)) [Pateikimas]
13:281 -23Seimo NUTARIMO "Dėl Zitos Zamžickienės paskyrimo Seimo kontroliere" PROJEKTAS (Nr. IXP-3888) [Pateikimas]
13:30r - 5Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės 2003 metų veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3882) [Pateikimas]
13:30r - 5Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės 2003 metų veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3882) [Svarstymas]
13:31r - 5Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės 2003 metų veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3882) [Priėmimas]
13:33r - 6Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės finansinio audito" PROJEKTAS (Nr. IXP-3883) [Pateikimas]
13:36r - 6Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės finansinio audito" PROJEKTAS (Nr. IXP-3883) [Svarstymas]
13:401 -18Išmokų vaikams įstatymo 2, 5, 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3823(3SP)) [Svarstymas]
13:431 -19Darbo kodekso 3, 4, 14, 22, 29, 36, 47, 52, 67, 77, 78, 79, 84, 85, 88, 92, 95, 98, 99, 101, 107, 108, 114, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 161, 168, 177, 183, 225, 235, 256, 285, 286, 288, 293, 294, 295, 297, 302 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei XIX skyriaus pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3871) [Pateikimas]
13:561 -20Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 ir 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3710) [Pateikimas]
13:591 -22Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sudėties" 1 ir 2 straipsnių papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3873(SP)) [Svarstymas]
14:011 -25aTeritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3851(2SP)) [Svarstymas]
14:021 -25bTeritorijų planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3852(2SP)) [Svarstymas]
14:031 -25aTeritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3851(2SP)) [Priėmimas]
14:041 -25bTeritorijų planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3852(2SP)) [Priėmimas]
14:061 -29Garantinio fondo įstatymo 1, 3 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3798(2SP)) [Svarstymas]
14:071 -12bSeimo REZOLIUCIJOS Susitarimui dėl bandymų poligono Kioto mechanizmų taikymui Baltijos jūros regiono energetikos projektuose PROJEKTAS (Nr. IXP-3891) [Pateikimas]
14:371 -21Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo V.Junoko atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų" PROJEKTAS (Nr. IXP-3881) [Priėmimas]
14:58r - 4Sveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 38, 41, 47, 63, 69 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3853A) [Pateikimas]