Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 560 (10/12/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:01001.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:1901.Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3649(2SP)) [Priėmimas]
10:2302.Draudimo įstatymo 187 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3789(2SP)) [Priėmimas]
10:2503.ĮSTATYMO dėl Tamperės konvencijos dėl telekomunikacijų išteklių teikimo didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3832(SP)) [Svarstymas]
10:2703.ĮSTATYMO dėl Tamperės konvencijos dėl telekomunikacijų išteklių teikimo didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3832(SP)) [Priėmimas]
10:2804.Turizmo įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3693(SP)) [Svarstymas]
10:2904.Turizmo įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3693(SP)) [Priėmimas]
10:3005.Įstatymo "Dėl atsakomybės už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 50 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių pažeidimus" pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3665(2SP)) [Svarstymas]
10:3205.Įstatymo "Dėl atsakomybės už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 50 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių pažeidimus" pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3665(2SP)) [Priėmimas]
10:3406a.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(9) ir 320 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3730(2SP)) [Svarstymas]
10:3706b.Baudžiamojo kodekso XXXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 253(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3731(SP)) [Svarstymas]
10:3907.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110, 186(2), 188(14), 198, 225, 233, 241(1), 259(1), 314, 320 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 167(3), 238(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3172(2SP)) [Svarstymas]
10:4008.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl 2001 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3808(2SP)) [Svarstymas]
10:4308.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl 2001 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3808(2SP)) [Priėmimas]
10:45r - 10.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3903) [Pateikimas]
10:46r - 10.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3903) [Svarstymas]
10:46r - 10.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3903) [Priėmimas]
10:48r - 11.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3904) [Pateikimas]
10:49r - 11.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3904) [Svarstymas]
10:49r - 11.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3904) [Priėmimas]
10:50r - 12.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Antikorupcijos komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3905) [Pateikimas]
10:51r - 12.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Antikorupcijos komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3905) [Svarstymas]
10:51r - 12.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Antikorupcijos komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3905) [Priėmimas]
10:54r - 1.Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2807(3SP)) [Svarstymas]
11:01r - 2.Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3822(2SP)) [Svarstymas]
11:0409.Darbo tarybų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2717(6SP)) [Svarstymas]
11:1210.Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo P.Malakausko skyrimui Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi" PROJEKTAS (Nr. IXP-3906) [Pateikimas]
11:31r - 13.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS (Nr. IXP-3786Gr) [Grąžinto įstatymo pateikimas]
12:0811a.2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3897) [Pateikimas]
12:4211b.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl 2005, 2006 ir 2007 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr. IXP-3898) [Pateikimas]
12:4412.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3364) [Pateikimas]
12:5913.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo metinės apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3548) [Pateikimas]
13:0514.Triukšmo valdymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3470(3SP)) [Svarstymas]
13:1215.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo" ir jį keitusio Įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3782(SP)) [Svarstymas]
13:1415.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo" ir jį keitusio Įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3782(SP)) [Priėmimas]
13:1416.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 ir 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3710(2SP)) [Svarstymas]
13:1616.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 ir 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3710(2SP)) [Priėmimas]
13:18r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios komisijos galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti išvadų" PROJEKTAS (Nr. IXP-3895) [Pateikimas]
13:4217.Įstatymo "Dėl užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje statuso" 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3797(SP)) [Svarstymas]
13:4517.Įstatymo "Dėl užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje statuso" 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3797(SP)) [Priėmimas]
13:4518.Karo policijos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3744(SP)) [Svarstymas]
13:4718.Karo policijos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3744(SP)) [Priėmimas]
13:4820.Mokslo ir studijų įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3799(2SP)) [Svarstymas]
13:4819.Įstatymo "Dėl kultūros įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos" bei jį keitusio Įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3772(SP)) [Svarstymas]
13:5220.Mokslo ir studijų įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3799(2SP)) [Priėmimas]
13:5321.Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3197(2SP)) [Priėmimas]
13:5422.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sudėties" 1 ir 2 straipsnių papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3873(SP)) [Priėmimas]
13:5623.Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3327(3SP)) [Priėmimas]
14:09r - 4.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 27 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3082(2SP)) [Svarstymas]
14:11r - 4.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 27 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3082(2SP)) [Priėmimas]
14:12r - 5.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2819(2SP)) [Svarstymas]
14:14r - 5.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2819(2SP)) [Priėmimas]
14:16r - 6.Pelno mokesčio įstatymo 18 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2711(2SP)) [Svarstymas]
14:17r - 6.Pelno mokesčio įstatymo 18 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2711(2SP)) [Priėmimas]
14:18r - 7.Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 13 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3016(2SP)) [Svarstymas]
14:19r - 7.Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 13 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3016(2SP)) [Priėmimas]
14:21r - 8.Finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3787) [Pateikimas]
14:23r - 9.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3885) [Pateikimas]
14:26r - 15.Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1827(3)) [Pateikimas]
14:31r - 16.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo laikinosios komisijos likviduotos Staklių gamyklos akcinės bendrovės "Žalgiris" privatizavimo, veiklos ir likvidavimo aplinkybėms ištirti sudarymo" 5 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3896) [Pateikimas]
14:33r - 16.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo laikinosios komisijos likviduotos Staklių gamyklos akcinės bendrovės "Žalgiris" privatizavimo, veiklos ir likvidavimo aplinkybėms ištirti sudarymo" 5 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3896) [Priėmimas]
14:35r - 14.Alkoholio kontrolės įstatymo 17 ir 18 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3722) [Pateikimas]