Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 564 (11/02/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:5901Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:031 - 1Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3878(2SP)) [Priėmimas]
10:101 - 2Žemės įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3879(SP)) [Priėmimas]
10:111 - 3Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3689(SP)) [Priėmimas]
10:141 - 4ĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo privilegijų ir imunitetų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3862(SP)) [Svarstymas]
10:151 - 4ĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo privilegijų ir imunitetų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3862(SP)) [Priėmimas]
10:171 - 5aDiplomatinės tarnybos įstatymo 1, 2, 3, 6, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo ir papildymo bei 5, 64, 67 straipsnių ir 3 priedėlio pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3834(3SP)) [Priėmimas]
10:231 - 5bVyriausybės įstatymo 31 (1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3835(2SP)) [Priėmimas]
10:251 - 5cDiplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2481(SP)) [Priėmimas]
10:271 - 6aKai kurių įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą, ir su jais susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3738(SP)) [Priėmimas]
10:291 - 6bĮmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3739(SP)) [Priėmimas]
10:301 - 6cĮmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios ir 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3740(SP)) [Priėmimas]
10:321 - 7Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5, 7, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2880(3SP)) [Priėmimas]
10:361 - 8Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3590(2SP)) [Priėmimas]
10:381 - 9Investicijų įstatymo 8 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3771(SP)) [Priėmimas]
10:401 -10Finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3787(2SP)) [Priėmimas]
10:411 -11Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3900(SP)) [Svarstymas]
10:431 -11Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3900(SP)) [Priėmimas]
10:441 -12aKelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3726(2SP)) [Svarstymas]
10:511 -12bMokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3727(SP)) [Svarstymas]
10:521 -13Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3455(2SP)) [Svarstymas]
10:551 -14Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3364(SP)) [Svarstymas]
11:051 -15Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo metinės apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3548) [Svarstymas]
11:08r - 1Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios komisijos galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti išvadų" PROJEKTAS (Nr. IXP-3895) [Priėmimas]
11:10r - 2Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios komisijos likviduotos Staklių gamyklos akcinės bendrovės "Žalgiris" privatizavimo, veiklos ir likvidavimo aplinkybėms ištirti išvadų" PROJEKTAS + išvada (Nr. IXP-3931) [Pateikimas]
11:211 -27aEtninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir 11, 12 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1113(4SP)) [Priėmimas]
11:371 -27bSeimo NUTARIMO "Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo" PROJEKTAS + nuostatai (Nr. IXP-2757(2SP)) [Priėmimas]
11:391 -26Valstybės skolos įstatymo 2, 3, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3929) [Pateikimas]
11:421 -21Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 18 skyriaus pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3901(SP)) [Svarstymas]
11:431 -19Civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-931(2SP)) [Svarstymas]
11:451 -23Partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3272) [Svarstymas]
12:041 -16Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl parlamento rinkimų ir referendumo Baltarusijoje"" PROJEKTAS (Nr. IXP-3913(2SP)) [Priėmimas]
12:241 -17aSveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 38, 41, 47, 63, 69 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3853(2SP)) [Svarstymas]
12:301 -17bSveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 38, 41, 47, 63, 69 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3853A) [Svarstymas]
12:311 -18Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3865(2SP)) [Svarstymas]
12:331 -20Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121, 126 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 132(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3579(2SP)) [Svarstymas]
12:351 -22Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo papildymo 24(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3125(SP)) [Svarstymas]
12:371 -25Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų statuso įstatymo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3926) [Pateikimas]
12:442 - 7Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3918) [Pateikimas]
12:461 -24Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2005 metų rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3928) [Pateikimas]