Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Darbotvarkės klausimas (12/16/2008, rytinis posėdis)
Darbotvarkės klausimas
ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais protokolo dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-2970(2)); priėmimas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)
Pranešėjas(-ai):
Jonas Šimėnas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
Egidijus Vareikis, Komiteto narys, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
Svarstymo eiga
11:11:05Kalbėjo Julius Veselka
11:12:47Kalbėjo Jonas Šimėnas
11:13:44Kalbėjo Česlovas Vytautas Stankevičius
11:14:43Kalbėjo Kęstutis Daukšys
11:15:41Kalbėjo Petras Auštrevičius
11:16:59Įvyko registracija (užsiregistravo 94)
11:16:59Įvyko balsavimas dėl įstatymo priėmimo; pritarta  (už 88, prieš 1, susilaikė 4)