Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Darbotvarkės klausimas (03/20/2001, vakarinis posėdis)
Darbotvarkės klausimas
Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 2 d.nutarimo Nr.VIII-1456 "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-408(2SP)); svarstymas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)
Pranešėjas(-ai):
Klemensas Rimšelis
Svarstymo eiga
17:22:17Kalbėjo Algirdas Kunčinas
17:25:09Kalbėjo Egidijus Klumbys
17:25:36Kalbėjo Jonas Čekuolis
17:40:38Kalbėjo Petras Papovas
17:48:14Kalbėjo Algirdas Kunčinas
17:49:28Įvyko registracija (užsiregistravo 73)
17:50:31Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo; pritarta  (už 44, prieš 8, susilaikė 20)