Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Darbotvarkės klausimas (05/08/2001, rytinis posėdis)
Darbotvarkės klausimas
Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-436(3SP)); priėmimas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)
Pranešėjas(-ai):
Klemensas Rimšelis
Svarstymo eiga
13:22:53Kalbėjo Petras Gražulis
13:24:13Įvyko registracija (užsiregistravo 77)
13:24:55Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio; pritarta  (už 58, prieš 2, susilaikė 12)
13:25:36Kalbėjo Algirdas Sysas
13:27:37Kalbėjo Algirdas Butkevičius
13:29:03Įvyko registracija (užsiregistravo 77)
13:29:40Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio; pritarta  (už 53, prieš 3, susilaikė 11)
13:30:26Kalbėjo Jurgis Razma
13:31:48Kalbėjo Bronius Bradauskas
13:32:20Kalbėjo Algirdas Sysas
13:34:26Kalbėjo Aloyzas Sakalas
13:35:39Kalbėjo Petras Gražulis
13:36:33Kalbėjo Jonas Jurkus
13:37:24Įvyko registracija (užsiregistravo 79)
13:38:11Įvyko balsavimas dėl įstatymo priėmimo; pritarta  (už 61, prieš 3, susilaikė 12)