Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Darbotvarkės klausimas (09/11/2001, rytinis posėdis)
Darbotvarkės klausimas
Baudžiamojo proceso kodekso 104(1), 131, 194(1), 194(2), 244(1), 280, 284, 292, 380, 414, 417, 418, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 427(1), 428, 431 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 430(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios, Kodekso dvyliktojo skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso padalos "Tryliktasis skyrius" ir šio skyriaus pavadinimo išbraukimo bei Kodekso papildymo keturiasdešimt antruoju ir keturiasdešimt trečiuoju skirsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-628(2SP)); priėmimas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)
Pranešėjas(-ai):
Aloyzas Sakalas
Svarstymo eiga
10:53:38Įvyko registracija (užsiregistravo 65)
10:54:21Įvyko balsavimas dėl įstatymo priėmimo; pritarta  (už 56, prieš 0, susilaikė 2)