Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (11/19/1996, 25 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0133.

Adomaitis Zenonas Petras Linkevičius Linas Antanas
Albertynas Albinas Listavičius Juozas
Aleknaitė Abramikienė Vilija Liutikas Vytautas
Alesionka Leonas Lozuraitis Albinas
Ambrazaitytė Nijolė Maciejkianiec Ryšard
Andrikienė Laima Liucija Mačiulis Valentinas
Andriukaitis Vytenis Povilas Malkevičius Stasys
Antanaitis Jonas Algirdas Markauskas Rimantas
Antanavičius Kazimieras Medvedev Nikolaj
Arbačiauskas Vytautas Milčius Leonas
Astrauskas Vytautas Mincevič Gabriel Jan
Bajoras Arvydas Miškinis Petras Algirdas
Baležentis Alvydas Navickas Alfonsas
Baranauskas Juozas Gediminas Nekrošius Juozas
Baskas Antanas Ozolas Romualdas
Beinortas Julius Pangonis Jonas
Bendinskas Aleksandras Papovas Petras
Bernatonis Juozas Patackas Algirdas Vaclovas
Bičkauskas Egidijus Paukštys Kęstutis Povilas
Bloškys Romualdas Ignas Paviržis Gediminas Adolfas
Bobelis Kazys Pečeliūnas Saulius
Bogušis Vytautas Petkevičius Vytautas
Briedienė Vanda Petrauskas Valdas
Bubnys Vytautas Jurgis Plečkaitis Vytautas Petras
Būdvytis Antanas Plokšto Artur
Buinevičius Vytautas Algimantas Pocius Algirdas
Bulovas Virgilijus Vladislovas Povilaitis Zigmas
Burbienė Sigita Požela Juras
Butėnas Vladas Pranevičius Vincentas
Čobotas Medardas Pronckus Mykolas
Dagys Rimantas Jonas Račas Antanas
Dirgėla Kęstutis Raišuotis Everistas
Dringelis Juozas Raškinis Arimantas Juvencijus
Einoris Vytautas Ražauskas Algirdas
Endriukaitis Algirdas Ražukas Virginijus
Gajauskas Balys Rupeika Benediktas Vilmantas
Gaška Kęstutis Sakalas Aloyzas
Genzelis Bronislavas Salamakinas Algimantas
Giedraitis Alfonsas Saudargas Algirdas
Gylys Povilas Saulis Vytautas
Giniotas Petras Semenovič Zbignev
Greimas Algimantas Antanas Skrebys Kęstutis
Gricius Algirdas Stakvilevičius Mindaugas
Hofertienė Romualda Stasiškis Antanas Napoleonas
Ivaškevičius Arvydas Šaltenis Saulius
Jagminas Bronislovas Šiaulienė Irena
Jakučionis Povilas Šličytė Zita
Jarmolenko Vladimir Šumakaris Vytautas
Jaskelevičius Leonardas Kęstutis Tartilas Juozapas
Jurkūnaitė Gema Tauras Algimantas Povilas
Juršėnas Česlovas Treinys Mečislovas
Kairys Antanas Tupikas Pranciškus
Kanapeckas Vytautas Uoka Kazimieras
Karosas Justinas Uždavinys Ignacas Stasys
Katilius Povilas Vagnorius Gediminas
Katkus Juozapas Algirdas Vaišnoras Alfonsas
Kirkilas Gediminas Vaižmužis Albinas
Kolosauskas Feliksas Velikonis Virmantas
Kryževičius Kazimieras Vytautas Veselka Julius
Kubertavičius Kęstutis Visakavičius Marijonas
Kubilius Andrius Vitkevičius Pranciškus Stanislavas
Kubilius Jonas Zimnickas Vytautas Vidmantas
Kunčinas Algirdas Zingeris Emanuelis
Kunevičienė Elvyra Janina Žebrauskas Juozas
Kuzminskas Kazimieras Žiemelis Vidmantas
Landsbergis Vytautas Žurinskas Ričardas
Lapė Vaclovas