Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (05/16/1996, 34 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0138.

Adomaitis Zenonas Petras Linkevičius Linas Antanas
Albertynas Albinas Listavičius Juozas
Aleknaitė Abramikienė Vilija Liutikas Vytautas
Alesionka Leonas Lozuraitis Albinas
Ambrazaitytė Nijolė Maciejkianiec Ryšard
Andrikienė Laima Liucija Mačiulis Valentinas
Andriukaitis Vytenis Povilas Malkevičius Stasys
Antanaitis Jonas Algirdas Markauskas Rimantas
Antanavičius Kazimieras Medvedev Nikolaj
Arbačiauskas Vytautas Milčius Leonas
Astrauskas Vytautas Mincevič Gabriel Jan
Bajoras Arvydas Miškinis Petras Algirdas
Baležentis Alvydas Navickas Alfonsas
Baranauskas Juozas Gediminas Nekrošius Juozas
Baskas Antanas Nesteckis Antanas
Beinortas Julius Ozolas Romualdas
Bendinskas Aleksandras Pangonis Jonas
Bernatonis Juozas Papovas Petras
Bičkauskas Egidijus Patackas Algirdas Vaclovas
Bloškys Romualdas Ignas Paukštys Kęstutis Povilas
Bobelis Kazys Paviržis Gediminas Adolfas
Bogušis Vytautas Pečeliūnas Saulius
Briedienė Vanda Petkevičius Vytautas
Bubnys Vytautas Jurgis Petrauskas Valdas
Būdvytis Antanas Plečkaitis Vytautas Petras
Buinevičius Vytautas Algimantas Plokšto Artur
Bulovas Virgilijus Vladislovas Pocius Algirdas
Burbienė Sigita Povilaitis Zigmas
Butėnas Vladas Požela Juras
Čobotas Medardas Pranevičius Vincentas
Dagys Rimantas Jonas Pronckus Mykolas
Dirgėla Kęstutis Račas Antanas
Dringelis Juozas Raišuotis Everistas
Einoris Vytautas Raškinis Arimantas Juvencijus
Endriukaitis Algirdas Ražauskas Algirdas
Gajauskas Balys Ražukas Virginijus
Gaška Kęstutis Rupeika Benediktas Vilmantas
Genzelis Bronislavas Sadkauskas Algirdas
Germanas Neris Sakalas Aloyzas
Giedraitis Alfonsas Salamakinas Algimantas
Gylys Povilas Saudargas Algirdas
Giniotas Petras Saulis Vytautas
Greimas Algimantas Antanas Semenovič Zbignev
Gricius Algirdas Skrebys Kęstutis
Hofertienė Romualda Snežko Karolis
Ivaškevičius Arvydas Stakvilevičius Mindaugas
Jagminas Bronislovas Stasiškis Antanas Napoleonas
Jakučionis Povilas Šaltenis Saulius
Jarmolenko Vladimir Šiaulienė Irena
Jaskelevičius Leonardas Kęstutis Šličytė Zita
Jurkūnaitė Gema Šumakaris Vytautas
Juršėnas Česlovas Tartilas Juozapas
Juškus Vytautas Tauras Algimantas Povilas
Kairys Antanas Treinys Mečislovas
Kanapeckas Vytautas Tupikas Pranciškus
Karosas Justinas Uoka Kazimieras
Katilius Povilas Uždavinys Ignacas Stasys
Katkus Juozapas Algirdas Vagnorius Gediminas
Kirkilas Gediminas Vaišnoras Alfonsas
Kolosauskas Feliksas Vaižmužis Albinas
Kryževičius Kazimieras Vytautas Velikonis Virmantas
Kubertavičius Kęstutis Veselka Julius
Kubilius Andrius Visakavičius Marijonas
Kubilius Jonas Vitkevičius Pranciškus Stanislavas
Kunčinas Algirdas Zimnickas Vytautas Vidmantas
Kunevičienė Elvyra Janina Zingeris Emanuelis
Kuzminskas Kazimieras Žebrauskas Juozas
Landsbergis Vytautas Žiemelis Vidmantas
Lapė Vaclovas Žurinskas Ričardas