Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (03/19/1996, 7 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0139.

Adomaitis Zenonas Petras Linkevičius Linas Antanas
Albertynas Albinas Listavičius Juozas
Aleknaitė Abramikienė Vilija Liutikas Vytautas
Alesionka Leonas Lozuraitis Albinas
Ambrazaitytė Nijolė Maciejkianiec Ryšard
Andrikienė Laima Liucija Mačiulis Valentinas
Andriukaitis Vytenis Povilas Malkevičius Stasys
Antanaitis Jonas Algirdas Markauskas Rimantas
Antanavičius Kazimieras Medvedev Nikolaj
Arbačiauskas Vytautas Milčius Leonas
Astrauskas Vytautas Mincevič Gabriel Jan
Bajoras Arvydas Miškinis Petras Algirdas
Baležentis Alvydas Navickas Alfonsas
Baranauskas Juozas Gediminas Nekrošius Juozas
Baskas Antanas Nesteckis Antanas
Beinortas Julius Ozolas Romualdas
Bendinskas Aleksandras Pangonis Jonas
Bernatonis Juozas Papovas Petras
Bičkauskas Egidijus Patackas Algirdas Vaclovas
Bloškys Romualdas Ignas Paukštys Kęstutis Povilas
Bobelis Kazys Paviržis Gediminas Adolfas
Bogušis Vytautas Pečeliūnas Saulius
Briedienė Vanda Petkevičius Vytautas
Bubnys Vytautas Jurgis Petrauskas Valdas
Būdvytis Antanas Plečkaitis Vytautas Petras
Buinevičius Vytautas Algimantas Plokšto Artur
Bulovas Virgilijus Vladislovas Pocius Algirdas
Burbienė Sigita Povilaitis Zigmas
Butėnas Vladas Požela Juras
Čobotas Medardas Pranevičius Vincentas
Dagys Rimantas Jonas Pronckus Mykolas
Dirgėla Kęstutis Račas Antanas
Dringelis Juozas Raišuotis Everistas
Einoris Vytautas Raškinis Arimantas Juvencijus
Endriukaitis Algirdas Ražauskas Algirdas
Gajauskas Balys Ražukas Virginijus
Gaška Kęstutis Rupeika Benediktas Vilmantas
Genzelis Bronislavas Sadkauskas Algirdas
Germanas Neris Sakalas Aloyzas
Giedraitis Alfonsas Salamakinas Algimantas
Gylys Povilas Saudargas Algirdas
Giniotas Petras Saulis Vytautas
Greimas Algimantas Antanas Semenovič Zbignev
Gricius Algirdas Skrebys Kęstutis
Hofertienė Romualda Snežko Karolis
Ivaškevičius Arvydas Stakvilevičius Mindaugas
Jagminas Bronislovas Stasiškis Antanas Napoleonas
Jakučionis Povilas Šaltenis Saulius
Jarašiūnas Egidijus Šiaulienė Irena
Jarmolenko Vladimir Šličytė Zita
Jaskelevičius Leonardas Kęstutis Šumakaris Vytautas
Jurkūnaitė Gema Tartilas Juozapas
Juršėnas Česlovas Tauras Algimantas Povilas
Juškus Vytautas Treinys Mečislovas
Kairys Antanas Tupikas Pranciškus
Kanapeckas Vytautas Uoka Kazimieras
Karosas Justinas Uždavinys Ignacas Stasys
Katilius Povilas Vagnorius Gediminas
Katkus Juozapas Algirdas Vaišnoras Alfonsas
Kirkilas Gediminas Vaižmužis Albinas
Kolosauskas Feliksas Velikonis Virmantas
Kryževičius Kazimieras Vytautas Veselka Julius
Kubertavičius Kęstutis Visakavičius Marijonas
Kubilius Andrius Vitkevičius Pranciškus Stanislavas
Kubilius Jonas Zimnickas Vytautas Vidmantas
Kunčinas Algirdas Zingeris Emanuelis
Kunevičienė Elvyra Janina Žebrauskas Juozas
Kuzminskas Kazimieras Žiemelis Vidmantas
Landsbergis Vytautas Žurinskas Ričardas
Lapė Vaclovas