Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (07/18/1994, 71 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0140.

Adomaitis Zenonas Petras Linkevičius Linas Antanas
Albertynas Albinas Listavičius Juozas
Aleknaitė Abramikienė Vilija Liutikas Vytautas
Alesionka Leonas Lozuraitis Albinas
Ambrazaitytė Nijolė Maciejkianiec Ryšard
Andrikienė Laima Liucija Mačiulis Valentinas
Andriukaitis Vytenis Povilas Malkevičius Stasys
Antanavičius Kazimieras Markauskas Rimantas
Arbačiauskas Vytautas Medvedev Nikolaj
Astrauskas Vytautas Milčius Leonas
Bajoras Arvydas Mincevič Gabriel Jan
Baležentis Alvydas Miškinis Petras Algirdas
Baranauskas Juozas Gediminas Navickas Alfonsas
Baskas Antanas Nekrošius Juozas
Bastys Juozas Nesteckis Antanas
Beinortas Julius Ozolas Romualdas
Bendinskas Aleksandras Pangonis Jonas
Bernatonis Juozas Papovas Petras
Bičkauskas Egidijus Patackas Algirdas Vaclovas
Bloškys Romualdas Ignas Paukštys Kęstutis Povilas
Bobelis Kazys Paviržis Gediminas Adolfas
Bogušis Vytautas Pečeliūnas Saulius
Briedienė Vanda Petkevičius Vytautas
Bubnys Vytautas Jurgis Petrauskas Valdas
Būdvytis Antanas Plečkaitis Vytautas Petras
Buinevičius Vytautas Algimantas Plokšto Artur
Bulavas Juozas Pocius Algirdas
Bulovas Virgilijus Vladislovas Povilaitis Zigmas
Burbienė Sigita Požela Juras
Butėnas Vladas Pranevičius Vincentas
Čobotas Medardas Pronckus Mykolas
Dagys Rimantas Jonas Račas Antanas
Dirgėla Kęstutis Raišuotis Everistas
Dringelis Juozas Raškinis Arimantas Juvencijus
Endriukaitis Algirdas Ražauskas Algirdas
Gajauskas Balys Ražukas Virginijus
Gaška Kęstutis Rudys Audrius
Genzelis Bronislavas Rupeika Benediktas Vilmantas
Germanas Neris Sadkauskas Algirdas
Giedraitis Alfonsas Sakalas Aloyzas
Gylys Povilas Salamakinas Algimantas
Giniotas Petras Saudargas Algirdas
Greimas Algimantas Antanas Saulis Vytautas
Gricius Algirdas Semenovič Zbignev
Hofertienė Romualda Skrebys Kęstutis
Ivaškevičius Arvydas Snežko Karolis
Jagminas Bronislovas Stakvilevičius Mindaugas
Jakučionis Povilas Stasiškis Antanas Napoleonas
Jarašiūnas Egidijus Šaltenis Saulius
Jarmolenko Vladimir Šiaulienė Irena
Jaskelevičius Leonardas Kęstutis Šličytė Zita
Jurkūnaitė Gema Šumakaris Vytautas
Juršėnas Česlovas Tartilas Juozapas
Juškus Vytautas Tauras Algimantas Povilas
Kairys Antanas Treinys Mečislovas
Kanapeckas Vytautas Tupikas Pranciškus
Karosas Justinas Uoka Kazimieras
Katilius Povilas Uždavinys Ignacas Stasys
Katkus Juozapas Algirdas Vagnorius Gediminas
Kirkilas Gediminas Vaišnoras Alfonsas
Kolosauskas Feliksas Vaižmužis Albinas
Kryževičius Kazimieras Vytautas Velikonis Virmantas
Kubertavičius Kęstutis Veselka Julius
Kubilius Andrius Visakavičius Marijonas
Kubilius Jonas Vitkevičius Pranciškus Stanislavas
Kunčinas Algirdas Zimnickas Vytautas Vidmantas
Kunevičienė Elvyra Janina Zingeris Emanuelis
Kuzminskas Kazimieras Žebrauskas Juozas
Landsbergis Vytautas Žiemelis Vidmantas
Lapė Vaclovas Žurinskas Ričardas