Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (07/14/1993, 76 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0139.

Adomaitis Zenonas Petras Listavičius Juozas
Albertynas Albinas Liutikas Vytautas
Aleknaitė Abramikienė Vilija Lozuraitis Albinas
Alesionka Leonas Maciejkianiec Ryšard
Ambrazaitytė Nijolė Mačiulis Valentinas
Andrikienė Laima Liucija Malkevičius Stasys
Andriukaitis Vytenis Povilas Markauskas Rimantas
Antanavičius Kazimieras Medvedev Nikolaj
Arbačiauskas Vytautas Milčius Leonas
Astrauskas Vytautas Mincevič Gabriel Jan
Bajoras Arvydas Miškinis Petras Algirdas
Baležentis Alvydas Navickas Alfonsas
Baranauskas Juozas Gediminas Nekrošius Juozas
Baskas Antanas Nesteckis Antanas
Bastys Juozas Ozolas Romualdas
Beinortas Julius Pangonis Jonas
Bendinskas Aleksandras Papovas Petras
Bernatonis Juozas Patackas Algirdas Vaclovas
Bičkauskas Egidijus Paukštys Kęstutis Povilas
Bloškys Romualdas Ignas Paviržis Gediminas Adolfas
Bobelis Kazys Pečeliūnas Saulius
Bogušis Vytautas Petkevičius Vytautas
Briedienė Vanda Petrauskas Valdas
Bubnys Vytautas Jurgis Plečkaitis Vytautas Petras
Būdvytis Antanas Plokšto Artur
Buinevičius Vytautas Algimantas Pocius Algirdas
Bulavas Juozas Povilaitis Zigmas
Bulovas Virgilijus Vladislovas Požela Juras
Burbienė Sigita Pranevičius Vincentas
Butėnas Vladas Pronckus Mykolas
Čobotas Medardas Račas Antanas
Dagys Rimantas Jonas Raišuotis Everistas
Dirgėla Kęstutis Raškinis Arimantas Juvencijus
Dringelis Juozas Ražauskas Algirdas
Endriukaitis Algirdas Ražukas Virginijus
Gajauskas Balys Rudys Audrius
Gaška Kęstutis Rupeika Benediktas Vilmantas
Genzelis Bronislavas Sadkauskas Algirdas
Germanas Neris Sakalas Aloyzas
Giedraitis Alfonsas Salamakinas Algimantas
Gylys Povilas Saudargas Algirdas
Giniotas Petras Saulis Vytautas
Greimas Algimantas Antanas Semenovič Zbignev
Gricius Algirdas Skrebys Kęstutis
Ivaškevičius Arvydas Snežko Karolis
Jagminas Bronislovas Stakvilevičius Mindaugas
Jakučionis Povilas Stasiškis Antanas Napoleonas
Jarašiūnas Egidijus Šaltenis Saulius
Jarmolenko Vladimir Šiaulienė Irena
Jaskelevičius Leonardas Kęstutis Šličytė Zita
Jurkūnaitė Gema Šumakaris Vytautas
Juršėnas Česlovas Tartilas Juozapas
Juškus Vytautas Tauras Algimantas Povilas
Kairys Antanas Treinys Mečislovas
Kanapeckas Vytautas Tupikas Pranciškus
Karosas Justinas Uoka Kazimieras
Katilius Povilas Uždavinys Ignacas Stasys
Katkus Juozapas Algirdas Vagnorius Gediminas
Kirkilas Gediminas Vaišnoras Alfonsas
Kolosauskas Feliksas Vaižmužis Albinas
Kryževičius Kazimieras Vytautas Velikonis Virmantas
Kubertavičius Kęstutis Veselka Julius
Kubilius Andrius Visakavičius Marijonas
Kubilius Jonas Vitkevičius Pranciškus Stanislavas
Kunčinas Algirdas Zimnickas Vytautas Vidmantas
Kunevičienė Elvyra Janina Zingeris Emanuelis
Kuzminskas Kazimieras Žebrauskas Juozas
Landsbergis Vytautas Žiemelis Vidmantas
Lapė Vaclovas Žurinskas Ričardas
Linkevičius Linas Antanas