Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (11/26/1991, 48 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0140.

Abišala Aleksandras Algirdas Miškinis Albertas
Akanovič Stanislav Morkūnas Donatas
Aksomaitis Povilas Motieka Kazimieras
Ambrazaitytė Nijolė Nedzinskienė Birutė
Ambrazevičius Aleksandras Norvilas Algimantas
Andrikienė Laima Liucija Okinčic Česlav
Andriukaitis Vytenis Povilas Ozolas Romualdas
Andrukaitienė Irena Paleckis Justas Vincas
Antanavičius Kazimieras Paliūnas Vytautas
Apšega Leonas Pangonis Jonas
Arlauskas Mykolas Papovas Petras
Astrauskas Rimantas Patackas Algirdas Vaclovas
Balcevič Zbignev Paulauskas Rolandas
Baldišis Vilius Pečeliūnas Saulius
Beinortas Julius Peško Stanislavas
Beriozovas Vladimiras Petrovas Eugenijus
Bičkauskas Egidijus Pikturna Virginijus
Brazauskas Algirdas Mykolas Pirožkov Sergej
Butkevičius Audrius Plečkaitis Vytautas Petras
Čepaitis Virgilijus Juozas Poškus Petras
Čobotas Medardas Povilionis Vidmantas
Degutis Arūnas Prapiestis Jonas
Dringelis Juozas Prunskienė Kazimira Danutė
Endriukaitis Algirdas Puplauskas Vytautas Adolfas
Gajauskaitė Rūta Račas Antanas
Gajauskas Balys Ramonas Gintaras
Gentvilas Eugenijus Rasimavičius Liudvikas Narcizas
Genzelis Bronislavas Rastauskienė Rasa
Gerdaitytė Miglutė Razma Liudvikas Saulius
Giniotas Petras Ražauskas Algirdas
Glaveckas Kęstutis Rimkus Kęstutis
Grakauskas Eimantas Rudys Audrius
Grinius Kęstutis Rudzys Romualdas
Gudaitis Vincas Ramutis Rupeika Benediktas Vilmantas
Hofertienė Romualda Sabutis Liudvikas
Iešmantas Gintautas Saja Kazimieras
Ilgūnas Stanislovas Gediminas Sakalas Aloyzas
Inta Klemas Saudargas Algirdas
Jankelevičius Leonas Sėjūnas Algimantas
Januška Albinas Simutis Liudvikas
Jarašiūnas Egidijus Stakvilevičius Mindaugas
Jarmolenko Vladimir Stankevičius Česlovas Vytautas
Jasukaitytė Vidmantė Suboč Valentina
Juknevičius Zenonas Survila Rimvydas Raimondas
Jurgelis Jurgis Svarinskas Alfonsas
Juršėnas Česlovas Šaltenis Saulius
Kačinskas Virgilijus Šepetys Lionginas
Karoblis Antanas Šerkšnys Gediminas
Karvelis Juozas Šimėnas Albertas
Kašauskas Stasys Šimėnas Jonas
Katkus Valdemaras Šličytė Zita
Klumbys Egidijus Tamulis Jonas
Kolesnikovas Vytautas Taurantas Aurimas
Kropas Stasys Terleckas Vladas
Kudaba Česlovas Tomaševič Edvard
Kumža Algirdas Treinys Mečislovas
Kuzmickas Bronislavas Juozas Tupikas Pranciškus
Kvietkauskas Vytautas Ulba Algimantas Vincas
Landsbergis Vytautas Uoka Kazimieras
Lapinskas Kęstutis Vagnorius Gediminas
Laurinkus Mečys Vaišvila Zigmas
Leščinskas Arvydas Kostas Vaitiekūnas Petras
Liaučius Jonas Vaitiekūnienė Nijolė
Lubys Bronislovas Valatka Rimvydas
Maciejkianiec Ryšard Valionytė Birutė
Mačys Jonas Varanauskas Povilas
Malkevičius Stasys Vilkas Eduardas
Medvedev Nikolaj Zingeris Emanuelis
Milčius Leonas Žalys Alfonsas
Minkevičius Jokūbas Žiemelis Vidmantas