Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (10/03/1991, 11 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0141.

Abišala Aleksandras Algirdas Morkūnas Donatas
Akanovič Stanislav Motieka Kazimieras
Aksomaitis Povilas Nedzinskienė Birutė
Ambrazaitytė Nijolė Norvilas Algimantas
Ambrazevičius Aleksandras Okinčic Česlav
Andrikienė Laima Liucija Ozolas Romualdas
Andriukaitis Vytenis Povilas Paleckis Justas Vincas
Andrukaitienė Irena Paliūnas Vytautas
Antanavičius Kazimieras Pangonis Jonas
Apšega Leonas Papovas Petras
Arlauskas Mykolas Patackas Algirdas Vaclovas
Astrauskas Rimantas Paulauskas Rolandas
Balcevič Zbignev Pečeliūnas Saulius
Baldišis Vilius Peško Stanislavas
Beinortas Julius Petrovas Eugenijus
Beriozovas Vladimiras Pikturna Virginijus
Bičkauskas Egidijus Pirožkov Sergej
Brazauskas Algirdas Mykolas Plečkaitis Vytautas Petras
Butkevičius Audrius Poškus Petras
Čepaitis Virgilijus Juozas Povilionis Vidmantas
Čobotas Medardas Prapiestis Jonas
Degutis Arūnas Prunskienė Kazimira Danutė
Dringelis Juozas Puplauskas Vytautas Adolfas
Endriukaitis Algirdas Račas Antanas
Gajauskaitė Rūta Ramonas Gintaras
Gajauskas Balys Rasimavičius Liudvikas Narcizas
Gentvilas Eugenijus Rastauskienė Rasa
Genzelis Bronislavas Razma Liudvikas Saulius
Gerdaitytė Miglutė Ražauskas Algirdas
Giniotas Petras Rimkus Kęstutis
Glaveckas Kęstutis Rudys Audrius
Grakauskas Eimantas Rudzys Romualdas
Grinius Kęstutis Rupeika Benediktas Vilmantas
Gudaitis Vincas Ramutis Sabutis Liudvikas
Hofertienė Romualda Saja Kazimieras
Iešmantas Gintautas Sakalas Aloyzas
Ilgūnas Stanislovas Gediminas Saudargas Algirdas
Inta Klemas Sėjūnas Algimantas
Jankelevičius Leonas Simutis Liudvikas
Januška Albinas Stakvilevičius Mindaugas
Jarašiūnas Egidijus Stankevičius Česlovas Vytautas
Jarmolenko Vladimir Suboč Valentina
Jasukaitytė Vidmantė Survila Rimvydas Raimondas
Juknevičius Zenonas Svarinskas Alfonsas
Jurgelis Jurgis Šaltenis Saulius
Juršėnas Česlovas Šepetys Lionginas
Kačinskas Virgilijus Šerkšnys Gediminas
Karoblis Antanas Šimėnas Albertas
Karvelis Juozas Šimėnas Jonas
Kašauskas Stasys Šličytė Zita
Katkus Valdemaras Švedas Vladislavas
Klumbys Egidijus Tamulis Jonas
Kolesnikovas Vytautas Taurantas Aurimas
Kropas Stasys Terleckas Vladas
Kudaba Česlovas Tomaševič Edvard
Kumža Algirdas Treinys Mečislovas
Kuzmickas Bronislavas Juozas Tupikas Pranciškus
Kvietkauskas Vytautas Ulba Algimantas Vincas
Landsbergis Vytautas Uoka Kazimieras
Lapinskas Kęstutis Vagnorius Gediminas
Laurinkus Mečys Vaišvila Zigmas
Leščinskas Arvydas Kostas Vaitiekūnas Petras
Liaučius Jonas Vaitiekūnienė Nijolė
Lubys Bronislovas Valatka Rimvydas
Maciejkianiec Ryšard Valionytė Birutė
Mačys Jonas Varanauskas Povilas
Malkevičius Stasys Vilkas Eduardas
Medvedev Nikolaj Zingeris Emanuelis
Milčius Leonas Žalys Alfonsas
Minkevičius Jokūbas Žiemelis Vidmantas
Miškinis Albertas