Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (04/11/1990, 41 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0137.

Abišala Aleksandras Algirdas Miškinis Albertas
Akanovič Stanislav Morkūnas Donatas
Aksomaitis Povilas Motieka Kazimieras
Ambrazaitytė Nijolė Nedzinskienė Birutė
Ambrazevičius Aleksandras Norvilas Algimantas
Andrikienė Laima Liucija Okinčic Česlav
Andriukaitis Vytenis Povilas Ozolas Romualdas
Andrukaitienė Irena Paleckis Justas Vincas
Antanavičius Kazimieras Paliūnas Vytautas
Apšega Leonas Pangonis Jonas
Arlauskas Mykolas Patackas Algirdas Vaclovas
Astrauskas Rimantas Paulauskas Rolandas
Balcevič Zbignev Pečeliūnas Saulius
Baldišis Vilius Peško Stanislavas
Beinortas Julius Petrovas Eugenijus
Beriozovas Vladimiras Pikturna Virginijus
Bičkauskas Egidijus Pirožkov Sergej
Brazauskas Algirdas Mykolas Plečkaitis Vytautas Petras
Butkevičius Audrius Poškus Petras
Čepaitis Virgilijus Juozas Povilionis Vidmantas
Čobotas Medardas Prapiestis Jonas
Degutis Arūnas Prunskienė Kazimira Danutė
Dringelis Juozas Puplauskas Vytautas Adolfas
Endriukaitis Algirdas Račas Antanas
Gajauskas Balys Ramonas Gintaras
Gentvilas Eugenijus Rasimavičius Liudvikas Narcizas
Genzelis Bronislavas Rastauskienė Rasa
Gerdaitytė Miglutė Razma Liudvikas Saulius
Giniotas Petras Ražauskas Algirdas
Glaveckas Kęstutis Rimkus Kęstutis
Grakauskas Eimantas Rudys Audrius
Grinius Kęstutis Rudzys Romualdas
Gudaitis Vincas Ramutis Rupeika Benediktas Vilmantas
Hofertienė Romualda Sabutis Liudvikas
Iešmantas Gintautas Saja Kazimieras
Ilgūnas Stanislovas Gediminas Sakalas Aloyzas
Inta Klemas Saudargas Algirdas
Jankelevičius Leonas Sėjūnas Algimantas
Januška Albinas Simutis Liudvikas
Jarašiūnas Egidijus Stakvilevičius Mindaugas
Jarmolenko Vladimir Stankevičius Česlovas Vytautas
Jasukaitytė Vidmantė Suboč Valentina
Juknevičius Zenonas Survila Rimvydas Raimondas
Jurgelis Jurgis Šadreika Valerijonas
Juršėnas Česlovas Šaltenis Saulius
Kačinskas Virgilijus Šepetys Lionginas
Karoblis Antanas Šerkšnys Gediminas
Karvelis Juozas Šimėnas Albertas
Kašauskas Stasys Šimėnas Jonas
Katkus Valdemaras Šličytė Zita
Klumbys Egidijus Tamulis Jonas
Kolesnikovas Vytautas Taurantas Aurimas
Kropas Stasys Terleckas Vladas
Kudaba Česlovas Tomaševič Edvard
Kumža Algirdas Tupikas Pranciškus
Kuzmickas Bronislavas Juozas Ulba Algimantas Vincas
Kvietkauskas Vytautas Uoka Kazimieras
Landsbergis Vytautas Vagnorius Gediminas
Lapinskas Kęstutis Vaišvila Zigmas
Laurinkus Mečys Vaitiekūnas Petras
Leščinskas Arvydas Kostas Vaitiekūnienė Nijolė
Liaučius Jonas Valatka Rimvydas
Lubys Bronislovas Valionytė Birutė
Maciejkianiec Ryšard Varanauskas Povilas
Mačys Jonas Vilkas Eduardas
Malkevičius Stasys Zingeris Emanuelis
Medvedev Nikolaj Žalys Alfonsas
Milčius Leonas Žiemelis Vidmantas
Minkevičius Jokūbas