Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (03/24/1990, 21 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0133.

Abišala Aleksandras Algirdas Miškinis Albertas
Akanovič Stanislav Morkūnas Donatas
Aksomaitis Povilas Motieka Kazimieras
Ambrazaitytė Nijolė Nedzinskienė Birutė
Ambrazevičius Aleksandras Norvilas Algimantas
Andrikienė Laima Liucija Okinčic Česlav
Andriukaitis Vytenis Povilas Ozolas Romualdas
Andrukaitienė Irena Paleckis Justas Vincas
Antanavičius Kazimieras Paliūnas Vytautas
Apšega Leonas Pangonis Jonas
Arlauskas Mykolas Patackas Algirdas Vaclovas
Astrauskas Rimantas Paulauskas Rolandas
Balcevič Zbignev Pečeliūnas Saulius
Baldišis Vilius Peško Stanislavas
Beinortas Julius Petrovas Eugenijus
Beriozovas Vladimiras Pikturna Virginijus
Bičkauskas Egidijus Plečkaitis Vytautas Petras
Brazauskas Algirdas Mykolas Poškus Petras
Butkevičius Audrius Povilionis Vidmantas
Čepaitis Virgilijus Juozas Prapiestis Jonas
Čobotas Medardas Prunskienė Kazimira Danutė
Degutis Arūnas Puplauskas Vytautas Adolfas
Dringelis Juozas Račas Antanas
Endriukaitis Algirdas Ramonas Gintaras
Gajauskas Balys Rasimavičius Liudvikas Narcizas
Gentvilas Eugenijus Rastauskienė Rasa
Genzelis Bronislavas Razma Liudvikas Saulius
Gerdaitytė Miglutė Ražauskas Algirdas
Giniotas Petras Rimkus Kęstutis
Glaveckas Kęstutis Rudys Audrius
Grakauskas Eimantas Rudzys Romualdas
Grinius Kęstutis Rupeika Benediktas Vilmantas
Gudaitis Vincas Ramutis Sabutis Liudvikas
Hofertienė Romualda Saja Kazimieras
Iešmantas Gintautas Sakalas Aloyzas
Ilgūnas Stanislovas Gediminas Saudargas Algirdas
Jankelevičius Leonas Sėjūnas Algimantas
Januška Albinas Simutis Liudvikas
Jarašiūnas Egidijus Stakvilevičius Mindaugas
Jarmolenko Vladimir Stankevičius Česlovas Vytautas
Jasukaitytė Vidmantė Suboč Valentina
Juknevičius Zenonas Survila Rimvydas Raimondas
Jurgelis Jurgis Šadreika Valerijonas
Juršėnas Česlovas Šaltenis Saulius
Kačinskas Virgilijus Šepetys Lionginas
Karoblis Antanas Šerkšnys Gediminas
Karvelis Juozas Šimėnas Albertas
Kašauskas Stasys Šimėnas Jonas
Katkus Valdemaras Tamulis Jonas
Klumbys Egidijus Taurantas Aurimas
Kolesnikovas Vytautas Terleckas Vladas
Kropas Stasys Tomaševič Edvard
Kudaba Česlovas Tupikas Pranciškus
Kumža Algirdas Ulba Algimantas Vincas
Kuzmickas Bronislavas Juozas Uoka Kazimieras
Landsbergis Vytautas Vagnorius Gediminas
Lapinskas Kęstutis Vaišvila Zigmas
Laurinkus Mečys Vaitiekūnas Petras
Leščinskas Arvydas Kostas Vaitiekūnienė Nijolė
Liaučius Jonas Valatka Rimvydas
Lubys Bronislovas Valionytė Birutė
Maciejkianiec Ryšard Varanauskas Povilas
Mačys Jonas Vilkas Eduardas
Malkevičius Stasys Zingeris Emanuelis
Medvedev Nikolaj Žalys Alfonsas
Milčius Leonas Žiemelis Vidmantas
Minkevičius Jokūbas