Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (03/11/2000, 437 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0137.

Akstinavičius Arvydas Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas Medvedev Nikolaj
Aleknaitė Abramikienė Vilija Melnikienė Rasa
Aleksiūnienė Danutė Mincevič Gabriel Jan
Ambrazaitytė Nijolė Mocartas Jonas
Andrikienė Laima Liucija Olekas Juozas
Andriukaitis Vytenis Povilas Ozolas Romualdas
Andriuškevičius Alfonsas Pakalniškis Vytautas
Ažubalis Audronius Palubinskas Feliksas
Bartkus Alfonsas Papovas Petras
Beinortas Julius Patackas Algirdas Vaclovas
Bernatonis Juozas Pečeliūnas Saulius
Bičkauskas Egidijus Petrikis Simas Ramutis
Bobelis Kazys Petrošienė Elena
Bogušis Vytautas Petrusevičius Algirdas
Briedis Mindaugas Pleikys Rimantas
Burbienė Sigita Plokšto Artur
Buškevičius Stanislovas Pronckus Mykolas
Butkevičius Algirdas Prunskienė Kazimira Danutė
Butkevičius Audrius Račas Antanas
Cinauskas Vytautas Aleksandras Raškinis Arimantas Juvencijus
Čaplikas Algis Razma Jurgis
Čepas Vytautas Rutkelytė Rūta
Čirba Sigitas Sabutis Liudvikas
Čiupaila Regimantas Sadeikienė Joana Danguolė
Dagys Rimantas Jonas Sakalas Aloyzas
Daubaraitė Sofija Salamakinas Algimantas
Degutienė Irena Saudargas Algirdas
Didžiokas Rimantas Sėjūnas Algimantas
Dovydėnienė Roma Senkevič Jan
Dringelis Juozas Sysas Algirdas
Dudėnas Vytautas Skrebys Kęstutis
Dunauskaitė Jadvyga Slavickas Sigitas
Einoris Vytautas Smetona Rimantas
Galdikas Juozas Stankevičius Česlovas Vytautas
Gylys Povilas Stasiškis Antanas Napoleonas
Glaveckas Kęstutis Stasiulevičius Alfredas Henrikas
Gražulis Petras Stasiūnaitė Vida
Grumadas Arūnas Suncovienė Ona
Hofertienė Romualda Survila Rimvydas Raimondas
Imbrasienė Gražina Šakalinis Petras
Jackūnas Žibartas Juozas Šalčius Petras Antanas
Jakelis Kęstutis Šaltenis Saulius
Juknevičienė Rasa Šavinis Kazimieras
Juršėnas Česlovas Šerienė Marija
Kaktys Sigitas Šiaulienė Irena
Karbauskis Ramūnas Šileikis Gintaras
Karosas Justinas Šimėnas Albertas
Kašėta Algis Šimėnas Jonas
Katilius Povilas Švitra Antanas
Katkus Juozapas Algirdas Trapikas Kęstutis
Kirkilas Gediminas Urbonas Sigitas
Knašys Vytautas Petras Uždavinys Ignacas Stasys
Končius Mindaugas Vagnorius Gediminas
Kryževičius Kazimieras Vytautas Vaišnoras Alfonsas
Kubiliūnas Saulius Vaitiekūnienė Nijolė
Kubilius Andrius Vaitukaitis Kęstutis
Kunevičienė Elvyra Janina Vaižmužis Albinas
Kupčinskas Rytas Valatka Jonas
Kuzmickas Bronislavas Juozas Velikonis Virmantas
Kuzminskas Kazimieras Vidžiūnas Arvydas
Landsbergis Vytautas Vilimas Vladas
Lapė Vaclovas Visokavičienė Birutė Teodora
Listavičius Juozas Zabukas Vytenis Albertas
Mackevič Zygmunt Zingeris Emanuelis
Malkevičius Stasys Zuoza Rolandas
Martišauskas Virginijus Žiemelis Vidmantas
Matekonienė Jūratė Žvaliauskas Algis
Matulas Antanas