Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (03/10/2000, 436 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 90137.

Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
+ Alekna Raimundas Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija + Melnikienė Rasa
+ Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė Mocartas Jonas
+ Andrikienė Laima Liucija Olekas Juozas
+ Andriukaitis Vytenis Povilas + Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas Pakalniškis Vytautas
+ Ažubalis Audronius + Palubinskas Feliksas
+ Bartkus Alfonsas Papovas Petras
Beinortas Julius Patackas Algirdas Vaclovas
+ Bernatonis Juozas Pečeliūnas Saulius
+ Bičkauskas Egidijus Petrikis Simas Ramutis
Bobelis Kazys Petrošienė Elena
+ Bogušis Vytautas + Petrusevičius Algirdas
+ Briedis Mindaugas + Pleikys Rimantas
Burbienė Sigita + Plokšto Artur
Buškevičius Stanislovas + Pronckus Mykolas
Butkevičius Algirdas Prunskienė Kazimira Danutė
Butkevičius Audrius + Račas Antanas
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras + Raškinis Arimantas Juvencijus
+ Čaplikas Algis + Razma Jurgis
+ Čepas Vytautas + Rutkelytė Rūta
+ Čirba Sigitas + Sabutis Liudvikas
+ Čiupaila Regimantas + Sadeikienė Joana Danguolė
Dagys Rimantas Jonas Sakalas Aloyzas
+ Daubaraitė Sofija Salamakinas Algimantas
+ Degutienė Irena + Saudargas Algirdas
+ Didžiokas Rimantas + Sėjūnas Algimantas
Dovydėnienė Roma + Senkevič Jan
+ Dringelis Juozas Sysas Algirdas
+ Dudėnas Vytautas + Skrebys Kęstutis
+ Dunauskaitė Jadvyga Slavickas Sigitas
Einoris Vytautas + Smetona Rimantas
+ Galdikas Juozas Stankevičius Česlovas Vytautas
+ Gylys Povilas + Stasiškis Antanas Napoleonas
+ Glaveckas Kęstutis + Stasiulevičius Alfredas Henrikas
+ Gražulis Petras Stasiūnaitė Vida
+ Grumadas Arūnas + Suncovienė Ona
Hofertienė Romualda + Survila Rimvydas Raimondas
+ Imbrasienė Gražina + Šakalinis Petras
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šalčius Petras Antanas
Jakelis Kęstutis Šaltenis Saulius
Juknevičienė Rasa Šavinis Kazimieras
Juršėnas Česlovas + Šerienė Marija
+ Kaktys Sigitas + Šiaulienė Irena
Karbauskis Ramūnas + Šileikis Gintaras
Karosas Justinas Šimėnas Albertas
+ Kašėta Algis Šimėnas Jonas
+ Katilius Povilas + Švitra Antanas
+ Katkus Juozapas Algirdas Trapikas Kęstutis
Kirkilas Gediminas Urbonas Sigitas
+ Knašys Vytautas Petras Uždavinys Ignacas Stasys
+ Končius Mindaugas + Vagnorius Gediminas
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas Vaišnoras Alfonsas
+ Kubiliūnas Saulius + Vaitiekūnienė Nijolė
+ Kubilius Andrius + Vaitukaitis Kęstutis
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
+ Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
+ Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
+ Lapė Vaclovas + Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
+ Mackevič Zygmunt Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys Zuoza Rolandas
Martišauskas Virginijus Žiemelis Vidmantas
+ Matekonienė Jūratė Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas