Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (03/28/2000, 447 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 97137.

+ Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas + Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija Melnikienė Rasa
Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė Mocartas Jonas
+ Andrikienė Laima Liucija Olekas Juozas
+ Andriukaitis Vytenis Povilas + Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas + Pakalniškis Vytautas
Ažubalis Audronius Palubinskas Feliksas
+ Bartkus Alfonsas + Papovas Petras
+ Beinortas Julius Patackas Algirdas Vaclovas
+ Bernatonis Juozas Pečeliūnas Saulius
+ Bičkauskas Egidijus + Petrikis Simas Ramutis
Bobelis Kazys + Petrošienė Elena
+ Bogušis Vytautas + Petrusevičius Algirdas
+ Briedis Mindaugas + Pleikys Rimantas
+ Burbienė Sigita + Plokšto Artur
+ Buškevičius Stanislovas + Pronckus Mykolas
+ Butkevičius Algirdas + Prunskienė Kazimira Danutė
Butkevičius Audrius + Račas Antanas
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras + Raškinis Arimantas Juvencijus
Čaplikas Algis + Razma Jurgis
+ Čepas Vytautas Rutkelytė Rūta
Čirba Sigitas + Sabutis Liudvikas
+ Čiupaila Regimantas Sadeikienė Joana Danguolė
Dagys Rimantas Jonas + Sakalas Aloyzas
+ Daubaraitė Sofija + Salamakinas Algimantas
Degutienė Irena Saudargas Algirdas
Didžiokas Rimantas + Sėjūnas Algimantas
+ Dovydėnienė Roma + Senkevič Jan
+ Dringelis Juozas Sysas Algirdas
Dudėnas Vytautas + Skrebys Kęstutis
+ Dunauskaitė Jadvyga + Slavickas Sigitas
+ Einoris Vytautas Smetona Rimantas
+ Galdikas Juozas Stankevičius Česlovas Vytautas
+ Gylys Povilas + Stasiškis Antanas Napoleonas
Glaveckas Kęstutis + Stasiulevičius Alfredas Henrikas
+ Gražulis Petras Stasiūnaitė Vida
Grumadas Arūnas + Suncovienė Ona
Hofertienė Romualda + Survila Rimvydas Raimondas
+ Imbrasienė Gražina + Šakalinis Petras
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šalčius Petras Antanas
+ Jakelis Kęstutis + Šaltenis Saulius
Juknevičienė Rasa + Šavinis Kazimieras
+ Juršėnas Česlovas + Šerienė Marija
Kaktys Sigitas + Šiaulienė Irena
Karbauskis Ramūnas Šileikis Gintaras
+ Karosas Justinas + Šimėnas Albertas
+ Kašėta Algis + Šimėnas Jonas
+ Katilius Povilas + Švitra Antanas
+ Katkus Juozapas Algirdas + Trapikas Kęstutis
+ Kirkilas Gediminas + Urbonas Sigitas
+ Knašys Vytautas Petras + Uždavinys Ignacas Stasys
+ Končius Mindaugas Vagnorius Gediminas
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas + Vaišnoras Alfonsas
+ Kubiliūnas Saulius + Vaitiekūnienė Nijolė
Kubilius Andrius Vaitukaitis Kęstutis
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
+ Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
+ Lapė Vaclovas Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
+ Mackevič Zygmunt Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys Zuoza Rolandas
+ Martišauskas Virginijus + Žiemelis Vidmantas
+ Matekonienė Jūratė Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas