Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (03/30/2000, 448 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 119137.

+ Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas + Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija + Melnikienė Rasa
+ Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė Mocartas Jonas
+ Andrikienė Laima Liucija + Olekas Juozas
+ Andriukaitis Vytenis Povilas + Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas + Pakalniškis Vytautas
Ažubalis Audronius Palubinskas Feliksas
+ Bartkus Alfonsas Papovas Petras
+ Beinortas Julius Patackas Algirdas Vaclovas
+ Bernatonis Juozas Pečeliūnas Saulius
Bičkauskas Egidijus + Petrikis Simas Ramutis
Bobelis Kazys + Petrošienė Elena
+ Bogušis Vytautas + Petrusevičius Algirdas
+ Briedis Mindaugas + Pleikys Rimantas
+ Burbienė Sigita + Plokšto Artur
+ Buškevičius Stanislovas + Pronckus Mykolas
+ Butkevičius Algirdas + Prunskienė Kazimira Danutė
+ Butkevičius Audrius Račas Antanas
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras + Raškinis Arimantas Juvencijus
+ Čaplikas Algis + Razma Jurgis
+ Čepas Vytautas Rutkelytė Rūta
+ Čirba Sigitas + Sabutis Liudvikas
Čiupaila Regimantas + Sadeikienė Joana Danguolė
+ Dagys Rimantas Jonas + Sakalas Aloyzas
+ Daubaraitė Sofija + Salamakinas Algimantas
+ Degutienė Irena + Saudargas Algirdas
+ Didžiokas Rimantas + Sėjūnas Algimantas
+ Dovydėnienė Roma + Senkevič Jan
+ Dringelis Juozas + Sysas Algirdas
+ Dudėnas Vytautas + Skrebys Kęstutis
+ Dunauskaitė Jadvyga + Slavickas Sigitas
+ Einoris Vytautas + Smetona Rimantas
+ Galdikas Juozas + Stankevičius Česlovas Vytautas
Gylys Povilas + Stasiškis Antanas Napoleonas
Glaveckas Kęstutis + Stasiulevičius Alfredas Henrikas
+ Gražulis Petras + Stasiūnaitė Vida
+ Grumadas Arūnas + Suncovienė Ona
+ Hofertienė Romualda + Survila Rimvydas Raimondas
+ Imbrasienė Gražina + Šakalinis Petras
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šalčius Petras Antanas
+ Jakelis Kęstutis + Šaltenis Saulius
+ Juknevičienė Rasa + Šavinis Kazimieras
+ Juršėnas Česlovas + Šerienė Marija
+ Kaktys Sigitas + Šiaulienė Irena
+ Karbauskis Ramūnas + Šileikis Gintaras
+ Karosas Justinas + Šimėnas Albertas
+ Kašėta Algis + Šimėnas Jonas
+ Katilius Povilas + Švitra Antanas
+ Katkus Juozapas Algirdas + Trapikas Kęstutis
+ Kirkilas Gediminas + Urbonas Sigitas
+ Knašys Vytautas Petras + Uždavinys Ignacas Stasys
+ Končius Mindaugas + Vagnorius Gediminas
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas + Vaišnoras Alfonsas
+ Kubiliūnas Saulius + Vaitiekūnienė Nijolė
+ Kubilius Andrius + Vaitukaitis Kęstutis
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
+ Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
+ Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
+ Lapė Vaclovas + Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
+ Mackevič Zygmunt Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys Zuoza Rolandas
+ Martišauskas Virginijus + Žiemelis Vidmantas
Matekonienė Jūratė + Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas