Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (04/11/2000, 455 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 103137.

+ Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas + Medvedev Nikolaj
Aleknaitė Abramikienė Vilija Melnikienė Rasa
+ Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė Mocartas Jonas
Andrikienė Laima Liucija + Olekas Juozas
+ Andriukaitis Vytenis Povilas + Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas + Pakalniškis Vytautas
Ažubalis Audronius Palubinskas Feliksas
+ Bartkus Alfonsas + Papovas Petras
+ Beinortas Julius + Patackas Algirdas Vaclovas
Bernatonis Juozas + Paukštė Dainius Petras
+ Bičkauskas Egidijus + Pečeliūnas Saulius
Bobelis Kazys + Petrikis Simas Ramutis
+ Bogušis Vytautas + Petrošienė Elena
+ Briedis Mindaugas + Petrusevičius Algirdas
+ Burbienė Sigita Pleikys Rimantas
+ Buškevičius Stanislovas + Plokšto Artur
+ Butkevičius Algirdas + Pronckus Mykolas
+ Butkevičius Audrius + Prunskienė Kazimira Danutė
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras + Račas Antanas
+ Čaplikas Algis + Raškinis Arimantas Juvencijus
+ Čepas Vytautas + Razma Jurgis
+ Čirba Sigitas + Rutkelytė Rūta
Čiupaila Regimantas + Sabutis Liudvikas
+ Dagys Rimantas Jonas + Sadeikienė Joana Danguolė
+ Daubaraitė Sofija + Sakalas Aloyzas
Degutienė Irena Salamakinas Algimantas
Didžiokas Rimantas Saudargas Algirdas
Dovydėnienė Roma + Sėjūnas Algimantas
+ Dringelis Juozas + Senkevič Jan
Dudėnas Vytautas + Sysas Algirdas
+ Dunauskaitė Jadvyga + Skrebys Kęstutis
Einoris Vytautas + Slavickas Sigitas
Galdikas Juozas Smetona Rimantas
Gylys Povilas Stankevičius Česlovas Vytautas
+ Glaveckas Kęstutis + Stasiškis Antanas Napoleonas
+ Gražulis Petras + Stasiulevičius Alfredas Henrikas
Grumadas Arūnas + Suncovienė Ona
+ Hofertienė Romualda + Survila Rimvydas Raimondas
+ Imbrasienė Gražina + Šakalinis Petras
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šalčius Petras Antanas
+ Jakelis Kęstutis + Šaltenis Saulius
+ Juknevičienė Rasa + Šavinis Kazimieras
+ Juršėnas Česlovas + Šerienė Marija
+ Kaktys Sigitas + Šiaulienė Irena
+ Karbauskis Ramūnas Šileikis Gintaras
+ Karosas Justinas + Šimėnas Albertas
+ Kašėta Algis + Šimėnas Jonas
Katilius Povilas + Švitra Antanas
+ Katkus Juozapas Algirdas + Trapikas Kęstutis
+ Kirkilas Gediminas + Urbonas Sigitas
+ Knašys Vytautas Petras Uždavinys Ignacas Stasys
+ Končius Mindaugas + Vagnorius Gediminas
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas + Vaišnoras Alfonsas
+ Kubiliūnas Saulius + Vaitiekūnienė Nijolė
Kubilius Andrius Vaitukaitis Kęstutis
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
+ Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
+ Lapė Vaclovas + Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
Mackevič Zygmunt Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys + Zuoza Rolandas
+ Martišauskas Virginijus Žiemelis Vidmantas
Matekonienė Jūratė + Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas