Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (05/02/2000, 463 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 94137.

+ Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas + Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija + Melnikienė Rasa
+ Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė Mocartas Jonas
+ Andrikienė Laima Liucija + Olekas Juozas
Andriukaitis Vytenis Povilas + Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas + Pakalniškis Vytautas
Ažubalis Audronius + Palubinskas Feliksas
Bartkus Alfonsas + Papovas Petras
+ Beinortas Julius + Patackas Algirdas Vaclovas
Bernatonis Juozas + Paukštė Dainius Petras
+ Bičkauskas Egidijus + Pečeliūnas Saulius
+ Bobelis Kazys + Petrikis Simas Ramutis
+ Bogušis Vytautas Petrošienė Elena
Briedis Mindaugas + Petrusevičius Algirdas
+ Burbienė Sigita Pleikys Rimantas
+ Buškevičius Stanislovas Plokšto Artur
+ Butkevičius Algirdas + Pronckus Mykolas
Butkevičius Audrius + Prunskienė Kazimira Danutė
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras Račas Antanas
+ Čaplikas Algis + Raškinis Arimantas Juvencijus
+ Čepas Vytautas Razma Jurgis
+ Čirba Sigitas + Rutkelytė Rūta
+ Čiupaila Regimantas + Sabutis Liudvikas
+ Dagys Rimantas Jonas + Sadeikienė Joana Danguolė
Daubaraitė Sofija Sakalas Aloyzas
Degutienė Irena + Salamakinas Algimantas
Didžiokas Rimantas Saudargas Algirdas
Dovydėnienė Roma + Sėjūnas Algimantas
+ Dringelis Juozas Senkevič Jan
Dudėnas Vytautas Sysas Algirdas
+ Dunauskaitė Jadvyga + Skrebys Kęstutis
+ Einoris Vytautas + Slavickas Sigitas
+ Galdikas Juozas + Smetona Rimantas
+ Gylys Povilas Stankevičius Česlovas Vytautas
+ Glaveckas Kęstutis + Stasiškis Antanas Napoleonas
+ Gražulis Petras + Stasiulevičius Alfredas Henrikas
+ Grumadas Arūnas + Suncovienė Ona
+ Hofertienė Romualda + Survila Rimvydas Raimondas
+ Imbrasienė Gražina + Šakalinis Petras
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šalčius Petras Antanas
+ Jakelis Kęstutis Šaltenis Saulius
+ Juknevičienė Rasa + Šavinis Kazimieras
+ Juršėnas Česlovas + Šerienė Marija
+ Kaktys Sigitas + Šiaulienė Irena
Karbauskis Ramūnas + Šileikis Gintaras
Karosas Justinas + Šimėnas Albertas
+ Kašėta Algis + Šimėnas Jonas
+ Katilius Povilas + Švitra Antanas
Katkus Juozapas Algirdas + Trapikas Kęstutis
Kirkilas Gediminas + Urbonas Sigitas
Knašys Vytautas Petras Uždavinys Ignacas Stasys
+ Končius Mindaugas + Vagnorius Gediminas
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas Vaišnoras Alfonsas
+ Kubiliūnas Saulius Vaitiekūnienė Nijolė
Kubilius Andrius Vaitukaitis Kęstutis
Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
+ Kuzminskas Kazimieras Vidžiūnas Arvydas
Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
Lapė Vaclovas + Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
+ Mackevič Zygmunt Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys Zuoza Rolandas
Martišauskas Virginijus + Žiemelis Vidmantas
+ Matekonienė Jūratė Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas