Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (05/23/2000, 476 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 102137.

+ Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas + Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija + Melnikienė Rasa
Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė + Mocartas Jonas
+ Andrikienė Laima Liucija + Olekas Juozas
Andriukaitis Vytenis Povilas + Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas + Pakalniškis Vytautas
Ažubalis Audronius + Palubinskas Feliksas
+ Bartkus Alfonsas Papovas Petras
+ Beinortas Julius + Patackas Algirdas Vaclovas
Bernatonis Juozas + Paukštė Dainius Petras
+ Bičkauskas Egidijus + Pečeliūnas Saulius
+ Bobelis Kazys + Petrikis Simas Ramutis
+ Bogušis Vytautas + Petrošienė Elena
+ Briedis Mindaugas + Petrusevičius Algirdas
Burbienė Sigita + Pleikys Rimantas
+ Buškevičius Stanislovas Plokšto Artur
+ Butkevičius Algirdas + Pronckus Mykolas
Butkevičius Audrius + Prunskienė Kazimira Danutė
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras + Račas Antanas
+ Čaplikas Algis + Raškinis Arimantas Juvencijus
+ Čepas Vytautas Razma Jurgis
+ Čirba Sigitas + Rutkelytė Rūta
+ Čiupaila Regimantas + Sabutis Liudvikas
+ Dagys Rimantas Jonas + Sadeikienė Joana Danguolė
Daubaraitė Sofija Sakalas Aloyzas
Degutienė Irena + Salamakinas Algimantas
Didžiokas Rimantas Saudargas Algirdas
Dovydėnienė Roma + Sėjūnas Algimantas
+ Dringelis Juozas + Senkevič Jan
+ Dudėnas Vytautas Sysas Algirdas
Dunauskaitė Jadvyga + Skrebys Kęstutis
Einoris Vytautas + Slavickas Sigitas
Galdikas Juozas + Smetona Rimantas
+ Gylys Povilas Stankevičius Česlovas Vytautas
Glaveckas Kęstutis + Stasiškis Antanas Napoleonas
Gražulis Petras + Stasiulevičius Alfredas Henrikas
+ Grumadas Arūnas + Suncovienė Ona
+ Hofertienė Romualda + Survila Rimvydas Raimondas
Imbrasienė Gražina + Šakalinis Petras
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šalčius Petras Antanas
+ Jakelis Kęstutis + Šaltenis Saulius
+ Juknevičienė Rasa + Šavinis Kazimieras
Juršėnas Česlovas + Šerienė Marija
+ Kaktys Sigitas Šiaulienė Irena
Karbauskis Ramūnas + Šileikis Gintaras
+ Karosas Justinas + Šimėnas Albertas
+ Kašėta Algis + Šimėnas Jonas
+ Katilius Povilas Šmigelskas Virginijus
+ Katkus Juozapas Algirdas + Švitra Antanas
+ Kirkilas Gediminas + Trapikas Kęstutis
Knašys Vytautas Petras + Urbonas Sigitas
+ Končius Mindaugas + Uždavinys Ignacas Stasys
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas + Vagnorius Gediminas
+ Kubiliūnas Saulius Vaišnoras Alfonsas
Kubilius Andrius + Vaitiekūnienė Nijolė
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
+ Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
+ Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
+ Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
+ Lapė Vaclovas + Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
+ Mackevič Zygmunt + Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys Zuoza Rolandas
Martišauskas Virginijus + Žiemelis Vidmantas
+ Matekonienė Jūratė Žvaliauskas Algis
Matulas Antanas