Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (05/25/2000, 477 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 98137.

+ Akstinavičius Arvydas Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas + Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija + Melnikienė Rasa
Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė + Mocartas Jonas
Andrikienė Laima Liucija Olekas Juozas
+ Andriukaitis Vytenis Povilas Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas + Pakalniškis Vytautas
+ Ažubalis Audronius + Palubinskas Feliksas
+ Bartkus Alfonsas + Papovas Petras
Beinortas Julius Patackas Algirdas Vaclovas
+ Bernatonis Juozas + Paukštė Dainius Petras
Bičkauskas Egidijus Pečeliūnas Saulius
+ Bobelis Kazys Petrikis Simas Ramutis
+ Bogušis Vytautas + Petrošienė Elena
+ Briedis Mindaugas Petrusevičius Algirdas
+ Burbienė Sigita + Pleikys Rimantas
+ Buškevičius Stanislovas + Plokšto Artur
+ Butkevičius Algirdas + Pronckus Mykolas
Butkevičius Audrius Prunskienė Kazimira Danutė
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras + Račas Antanas
+ Čaplikas Algis + Raškinis Arimantas Juvencijus
Čepas Vytautas + Razma Jurgis
+ Čirba Sigitas + Rutkelytė Rūta
+ Čiupaila Regimantas Sabutis Liudvikas
+ Dagys Rimantas Jonas Sadeikienė Joana Danguolė
Daubaraitė Sofija + Sakalas Aloyzas
Degutienė Irena + Salamakinas Algimantas
Didžiokas Rimantas Saudargas Algirdas
+ Dovydėnienė Roma + Sėjūnas Algimantas
+ Dringelis Juozas + Senkevič Jan
Dudėnas Vytautas + Sysas Algirdas
+ Dunauskaitė Jadvyga + Skrebys Kęstutis
+ Einoris Vytautas + Slavickas Sigitas
+ Galdikas Juozas + Smetona Rimantas
+ Gylys Povilas Stankevičius Česlovas Vytautas
+ Glaveckas Kęstutis + Stasiškis Antanas Napoleonas
+ Gražulis Petras Stasiulevičius Alfredas Henrikas
+ Grumadas Arūnas + Suncovienė Ona
Hofertienė Romualda + Survila Rimvydas Raimondas
Imbrasienė Gražina + Šakalinis Petras
+ Jackūnas Žibartas Juozas Šalčius Petras Antanas
+ Jakelis Kęstutis + Šaltenis Saulius
+ Juknevičienė Rasa + Šavinis Kazimieras
+ Juršėnas Česlovas + Šerienė Marija
+ Kaktys Sigitas Šiaulienė Irena
Karbauskis Ramūnas + Šileikis Gintaras
+ Karosas Justinas + Šimėnas Albertas
+ Kašėta Algis + Šimėnas Jonas
+ Katilius Povilas Šmigelskas Virginijus
+ Katkus Juozapas Algirdas + Švitra Antanas
+ Kirkilas Gediminas + Trapikas Kęstutis
+ Knašys Vytautas Petras + Urbonas Sigitas
+ Končius Mindaugas + Uždavinys Ignacas Stasys
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas Vagnorius Gediminas
+ Kubiliūnas Saulius Vaišnoras Alfonsas
Kubilius Andrius + Vaitiekūnienė Nijolė
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
+ Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
+ Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
Landsbergis Vytautas Vilimas Vladas
+ Lapė Vaclovas + Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
+ Mackevič Zygmunt Zingeris Emanuelis
Malkevičius Stasys + Zuoza Rolandas
+ Martišauskas Virginijus + Žiemelis Vidmantas
+ Matekonienė Jūratė + Žvaliauskas Algis
Matulas Antanas