Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (06/08/2000, 482 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 119137.

+ Akstinavičius Arvydas Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas + Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija Melnikienė Rasa
+ Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė + Mocartas Jonas
+ Andrikienė Laima Liucija + Olekas Juozas
+ Andriukaitis Vytenis Povilas + Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas + Pakalniškis Vytautas
+ Ažubalis Audronius + Palubinskas Feliksas
+ Bartkus Alfonsas + Papovas Petras
+ Beinortas Julius + Patackas Algirdas Vaclovas
Bernatonis Juozas + Paukštė Dainius Petras
+ Bičkauskas Egidijus + Pečeliūnas Saulius
+ Bobelis Kazys + Petrikis Simas Ramutis
+ Bogušis Vytautas + Petrošienė Elena
+ Briedis Mindaugas + Petrusevičius Algirdas
+ Burbienė Sigita + Pleikys Rimantas
+ Buškevičius Stanislovas + Plokšto Artur
+ Butkevičius Algirdas + Pronckus Mykolas
Butkevičius Audrius + Prunskienė Kazimira Danutė
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras + Račas Antanas
+ Čaplikas Algis + Raškinis Arimantas Juvencijus
+ Čepas Vytautas + Razma Jurgis
+ Čirba Sigitas Rutkelytė Rūta
Čiupaila Regimantas + Sabutis Liudvikas
+ Dagys Rimantas Jonas + Sadeikienė Joana Danguolė
+ Daubaraitė Sofija + Sakalas Aloyzas
Degutienė Irena + Salamakinas Algimantas
Didžiokas Rimantas Saudargas Algirdas
+ Dovydėnienė Roma + Sėjūnas Algimantas
+ Dringelis Juozas + Senkevič Jan
+ Dudėnas Vytautas + Sysas Algirdas
+ Dunauskaitė Jadvyga + Skrebys Kęstutis
+ Einoris Vytautas + Slavickas Sigitas
+ Galdikas Juozas + Smetona Rimantas
+ Gylys Povilas + Stankevičius Česlovas Vytautas
+ Glaveckas Kęstutis + Stasiškis Antanas Napoleonas
+ Gražulis Petras + Stasiulevičius Alfredas Henrikas
+ Grumadas Arūnas + Suncovienė Ona
+ Hofertienė Romualda + Survila Rimvydas Raimondas
+ Imbrasienė Gražina + Šakalinis Petras
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šalčius Petras Antanas
+ Jakelis Kęstutis + Šaltenis Saulius
Juknevičienė Rasa + Šavinis Kazimieras
+ Juršėnas Česlovas + Šerienė Marija
+ Kaktys Sigitas + Šiaulienė Irena
Karbauskis Ramūnas Šileikis Gintaras
+ Karosas Justinas + Šimėnas Albertas
+ Kašėta Algis + Šimėnas Jonas
+ Katilius Povilas Šmigelskas Virginijus
+ Katkus Juozapas Algirdas + Švitra Antanas
+ Kirkilas Gediminas + Trapikas Kęstutis
+ Knašys Vytautas Petras + Urbonas Sigitas
+ Končius Mindaugas Uždavinys Ignacas Stasys
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas + Vagnorius Gediminas
+ Kubiliūnas Saulius + Vaišnoras Alfonsas
+ Kubilius Andrius + Vaitiekūnienė Nijolė
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
+ Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
+ Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
+ Lapė Vaclovas Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
+ Mackevič Zygmunt + Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys + Zuoza Rolandas
Martišauskas Virginijus + Žiemelis Vidmantas
+ Matekonienė Jūratė + Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas