Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (07/05/2000, 498 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 80137.

+ Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas + Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija + Melnikienė Rasa
Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė + Mocartas Jonas
Andrikienė Laima Liucija Olekas Juozas
Andriukaitis Vytenis Povilas Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas Oželytė Nijolė
Ažubalis Audronius + Pakalniškis Vytautas
+ Bartkus Alfonsas Palubinskas Feliksas
+ Beinortas Julius + Papovas Petras
+ Bernatonis Juozas + Patackas Algirdas Vaclovas
Bičkauskas Egidijus + Paukštė Dainius Petras
Bobelis Kazys Pečeliūnas Saulius
+ Bogušis Vytautas + Petrikis Simas Ramutis
Briedis Mindaugas Petrošienė Elena
+ Burbienė Sigita + Petrusevičius Algirdas
+ Buškevičius Stanislovas Pleikys Rimantas
+ Butkevičius Algirdas + Plokšto Artur
Butkevičius Audrius + Pronckus Mykolas
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras Prunskienė Kazimira Danutė
Čaplikas Algis + Račas Antanas
Čepas Vytautas Raškinis Arimantas Juvencijus
+ Čirba Sigitas + Razma Jurgis
+ Čiupaila Regimantas + Rutkelytė Rūta
+ Dagys Rimantas Jonas + Sabutis Liudvikas
Daubaraitė Sofija + Sadeikienė Joana Danguolė
Degutienė Irena Sakalas Aloyzas
Didžiokas Rimantas + Salamakinas Algimantas
+ Dovydėnienė Roma Saudargas Algirdas
+ Dringelis Juozas Sėjūnas Algimantas
Dudėnas Vytautas + Senkevič Jan
Dunauskaitė Jadvyga Sysas Algirdas
+ Einoris Vytautas + Skrebys Kęstutis
Galdikas Juozas Slavickas Sigitas
+ Gylys Povilas + Smetona Rimantas
Glaveckas Kęstutis Stankevičius Česlovas Vytautas
Gražulis Petras + Stasiškis Antanas Napoleonas
+ Grumadas Arūnas + Stasiulevičius Alfredas Henrikas
Hofertienė Romualda + Suncovienė Ona
+ Imbrasienė Gražina Survila Rimvydas Raimondas
Jackūnas Žibartas Juozas + Šakalinis Petras
+ Jakelis Kęstutis Šalčius Petras Antanas
+ Juknevičienė Rasa + Šaltenis Saulius
Juršėnas Česlovas Šavinis Kazimieras
+ Kaktys Sigitas + Šerienė Marija
Karbauskis Ramūnas + Šiaulienė Irena
Karosas Justinas Šileikis Gintaras
Kašėta Algis Šimėnas Albertas
+ Katilius Povilas + Šimėnas Jonas
+ Katkus Juozapas Algirdas + Šmigelskas Virginijus
Kirkilas Gediminas + Švitra Antanas
+ Knašys Vytautas Petras Trapikas Kęstutis
+ Končius Mindaugas + Urbonas Sigitas
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas + Uždavinys Ignacas Stasys
+ Kubiliūnas Saulius Vagnorius Gediminas
Kubilius Andrius + Vaišnoras Alfonsas
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
+ Kuzminskas Kazimieras Vidžiūnas Arvydas
Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
Lapė Vaclovas + Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas Zabukas Vytenis Albertas
Mackevič Zygmunt + Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys + Zuoza Rolandas
Martišauskas Virginijus + Žiemelis Vidmantas
+ Matekonienė Jūratė Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas