Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (07/18/2000, 504 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 125137.

+ Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
+ Alekna Raimundas + Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija + Melnikienė Rasa
+ Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė + Mocartas Jonas
+ Andrikienė Laima Liucija + Olekas Juozas
Andriukaitis Vytenis Povilas + Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas Oželytė Nijolė
+ Ažubalis Audronius + Pakalniškis Vytautas
+ Bartkus Alfonsas + Palubinskas Feliksas
+ Beinortas Julius + Papovas Petras
+ Bernatonis Juozas + Patackas Algirdas Vaclovas
+ Bičkauskas Egidijus + Paukštė Dainius Petras
+ Bobelis Kazys + Pečeliūnas Saulius
+ Bogušis Vytautas + Petrikis Simas Ramutis
+ Briedis Mindaugas + Petrošienė Elena
+ Burbienė Sigita + Petrusevičius Algirdas
Buškevičius Stanislovas + Pleikys Rimantas
+ Butkevičius Algirdas + Plokšto Artur
Butkevičius Audrius + Pronckus Mykolas
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras + Prunskienė Kazimira Danutė
+ Čaplikas Algis + Račas Antanas
+ Čepas Vytautas + Raškinis Arimantas Juvencijus
+ Čirba Sigitas + Razma Jurgis
+ Čiupaila Regimantas Rutkelytė Rūta
+ Dagys Rimantas Jonas + Sabutis Liudvikas
+ Daubaraitė Sofija + Sadeikienė Joana Danguolė
+ Degutienė Irena + Sakalas Aloyzas
+ Didžiokas Rimantas + Salamakinas Algimantas
+ Dovydėnienė Roma + Saudargas Algirdas
+ Dringelis Juozas + Sėjūnas Algimantas
+ Dudėnas Vytautas + Senkevič Jan
+ Dunauskaitė Jadvyga + Sysas Algirdas
+ Einoris Vytautas + Skrebys Kęstutis
+ Galdikas Juozas + Slavickas Sigitas
+ Gylys Povilas + Smetona Rimantas
Glaveckas Kęstutis + Stankevičius Česlovas Vytautas
+ Gražulis Petras + Stasiškis Antanas Napoleonas
+ Grumadas Arūnas + Stasiulevičius Alfredas Henrikas
+ Hofertienė Romualda + Suncovienė Ona
+ Imbrasienė Gražina + Survila Rimvydas Raimondas
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šakalinis Petras
+ Jakelis Kęstutis + Šalčius Petras Antanas
+ Juknevičienė Rasa + Šaltenis Saulius
Juršėnas Česlovas + Šavinis Kazimieras
+ Kaktys Sigitas + Šerienė Marija
+ Karbauskis Ramūnas + Šiaulienė Irena
Karosas Justinas + Šileikis Gintaras
+ Kašėta Algis + Šimėnas Albertas
+ Katilius Povilas + Šimėnas Jonas
+ Katkus Juozapas Algirdas + Šmigelskas Virginijus
+ Kirkilas Gediminas + Švitra Antanas
+ Knašys Vytautas Petras + Trapikas Kęstutis
+ Končius Mindaugas + Urbonas Sigitas
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas + Uždavinys Ignacas Stasys
+ Kubiliūnas Saulius Vagnorius Gediminas
+ Kubilius Andrius + Vaišnoras Alfonsas
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
+ Kuzmickas Bronislavas Juozas Velikonis Virmantas
+ Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
+ Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
+ Lapė Vaclovas + Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
Mackevič Zygmunt + Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys + Zuoza Rolandas
+ Martišauskas Virginijus + Žiemelis Vidmantas
+ Matekonienė Jūratė Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas