Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (09/19/2000, 517 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 58137.

+ Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas Medvedev Nikolaj
Aleknaitė Abramikienė Vilija Melnikienė Rasa
+ Aleksiūnienė Danutė Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė Mocartas Jonas
Andrikienė Laima Liucija Olekas Juozas
Andriukaitis Vytenis Povilas Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas + Oželytė Nijolė
Ažubalis Audronius Pakalniškis Vytautas
Bartkus Alfonsas + Palubinskas Feliksas
+ Beinortas Julius + Papovas Petras
Bernatonis Juozas + Patackas Algirdas Vaclovas
Bičkauskas Egidijus + Paukštė Dainius Petras
Bobelis Kazys Pečeliūnas Saulius
+ Bogušis Vytautas + Petrikis Simas Ramutis
Briedis Mindaugas + Petrošienė Elena
Burbienė Sigita Petrusevičius Algirdas
Buškevičius Stanislovas + Pleikys Rimantas
+ Butkevičius Algirdas Plokšto Artur
Butkevičius Audrius + Pronckus Mykolas
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras Prunskienė Kazimira Danutė
Čaplikas Algis Račas Antanas
Čepas Vytautas Raškinis Arimantas Juvencijus
Čirba Sigitas + Razma Jurgis
Čiupaila Regimantas Rutkelytė Rūta
+ Dagys Rimantas Jonas + Sabutis Liudvikas
Daubaraitė Sofija + Sadeikienė Joana Danguolė
Degutienė Irena + Sakalas Aloyzas
Didžiokas Rimantas + Salamakinas Algimantas
+ Dovydėnienė Roma Saudargas Algirdas
+ Dringelis Juozas Sėjūnas Algimantas
Dudėnas Vytautas + Senkevič Jan
Dunauskaitė Jadvyga Sysas Algirdas
Einoris Vytautas Skrebys Kęstutis
Galdikas Juozas + Slavickas Sigitas
+ Gylys Povilas Smetona Rimantas
Glaveckas Kęstutis Stankevičius Česlovas Vytautas
Gražulis Petras + Stasiškis Antanas Napoleonas
Grumadas Arūnas Stasiulevičius Alfredas Henrikas
Hofertienė Romualda + Suncovienė Ona
+ Imbrasienė Gražina + Survila Rimvydas Raimondas
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šakalinis Petras
+ Jakelis Kęstutis + Šalčius Petras Antanas
+ Juknevičienė Rasa Šaltenis Saulius
Juršėnas Česlovas + Šavinis Kazimieras
Kaktys Sigitas Šerienė Marija
Karbauskis Ramūnas Šiaulienė Irena
Karosas Justinas + Šileikis Gintaras
+ Kašėta Algis Šimėnas Albertas
+ Katilius Povilas Šimėnas Jonas
+ Katkus Juozapas Algirdas Šmigelskas Virginijus
Kirkilas Gediminas + Švitra Antanas
Knašys Vytautas Petras + Trapikas Kęstutis
Končius Mindaugas Urbonas Sigitas
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas Uždavinys Ignacas Stasys
+ Kubiliūnas Saulius Vagnorius Gediminas
Kubilius Andrius Vaišnoras Alfonsas
Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
+ Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
Lapė Vaclovas Visokavičienė Birutė Teodora
Listavičius Juozas Zabukas Vytenis Albertas
+ Mackevič Zygmunt Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys Zuoza Rolandas
+ Martišauskas Virginijus Žiemelis Vidmantas
Matekonienė Jūratė Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas