Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (10/03/2000, 520 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 102137.

Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas + Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija + Melnikienė Rasa
+ Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė Mocartas Jonas
Andrikienė Laima Liucija + Olekas Juozas
+ Andriukaitis Vytenis Povilas + Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas + Oželytė Nijolė
+ Ažubalis Audronius + Pakalniškis Vytautas
Bartkus Alfonsas + Palubinskas Feliksas
+ Beinortas Julius Papovas Petras
+ Bernatonis Juozas + Patackas Algirdas Vaclovas
+ Bičkauskas Egidijus + Paukštė Dainius Petras
+ Bobelis Kazys + Pečeliūnas Saulius
+ Bogušis Vytautas Petrikis Simas Ramutis
Briedis Mindaugas + Petrošienė Elena
+ Burbienė Sigita + Petrusevičius Algirdas
Buškevičius Stanislovas + Pleikys Rimantas
Butkevičius Algirdas Plokšto Artur
Butkevičius Audrius + Pronckus Mykolas
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras + Prunskienė Kazimira Danutė
+ Čaplikas Algis + Račas Antanas
Čepas Vytautas + Raškinis Arimantas Juvencijus
+ Čirba Sigitas + Razma Jurgis
+ Čiupaila Regimantas + Rutkelytė Rūta
+ Dagys Rimantas Jonas + Sabutis Liudvikas
+ Daubaraitė Sofija Sadeikienė Joana Danguolė
Degutienė Irena + Sakalas Aloyzas
+ Didžiokas Rimantas + Salamakinas Algimantas
Dovydėnienė Roma Saudargas Algirdas
+ Dringelis Juozas + Sėjūnas Algimantas
Dudėnas Vytautas + Senkevič Jan
+ Dunauskaitė Jadvyga Sysas Algirdas
Einoris Vytautas + Skrebys Kęstutis
+ Galdikas Juozas + Slavickas Sigitas
+ Gylys Povilas + Smetona Rimantas
+ Glaveckas Kęstutis + Stankevičius Česlovas Vytautas
+ Gražulis Petras + Stasiškis Antanas Napoleonas
+ Grumadas Arūnas + Stasiulevičius Alfredas Henrikas
+ Hofertienė Romualda + Suncovienė Ona
+ Imbrasienė Gražina + Survila Rimvydas Raimondas
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šakalinis Petras
+ Jakelis Kęstutis + Šalčius Petras Antanas
+ Juknevičienė Rasa + Šaltenis Saulius
Juršėnas Česlovas + Šavinis Kazimieras
Kaktys Sigitas Šerienė Marija
Karbauskis Ramūnas Šiaulienė Irena
Karosas Justinas + Šileikis Gintaras
+ Kašėta Algis + Šimėnas Albertas
+ Katilius Povilas Šimėnas Jonas
+ Katkus Juozapas Algirdas + Šmigelskas Virginijus
+ Kirkilas Gediminas + Švitra Antanas
Knašys Vytautas Petras Trapikas Kęstutis
+ Končius Mindaugas Urbonas Sigitas
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas Uždavinys Ignacas Stasys
+ Kubiliūnas Saulius + Vagnorius Gediminas
Kubilius Andrius + Vaišnoras Alfonsas
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
+ Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
+ Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
+ Landsbergis Vytautas + Vilimas Vladas
+ Lapė Vaclovas + Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
+ Mackevič Zygmunt Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys + Zuoza Rolandas
Martišauskas Virginijus Žiemelis Vidmantas
+ Matekonienė Jūratė + Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas