Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (01/13/2001, 33 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0141.

Andriukaitis Vytenis Povilas Mikolaitis Gintautas
Babonienė Ona Mikutienė Dangutė
Babravičius Gintautas Mincevič Gabriel Jan
Balčytis Zigmantas Monkevičius Algirdas
Barakauskas Dailis Alfonsas Narvilienė Janė
Baravykas Vydas Nekrašas Visvaldas
Bastys Mindaugas Olekas Juozas
Baura Antanas Orechov Vladimir
Bernatonis Juozas Paksas Rolandas
Bobelis Kazys Palaitis Raimundas
Bradauskas Bronius Palionis Juozas
Budrevičius Jonas Papovas Petras
Burbienė Sigita Paulauskas Artūras
Buškevičius Stanislovas Pavilionis Rolandas
Butkevičius Algirdas Plokšto Artur
Čekuolis Jonas Poplavski Aleksander
Čiulevičius Jonas Popovas Vasilijus
Dalinkevičius Gediminas Pronckus Mykolas
Degutienė Irena Prunskienė Kazimira Danutė
Didžiokas Gintaras Pulokas Alfonsas
Dmitrijev Sergej Purvaneckienė Giedrė
Dovydėnienė Roma Raistenskis Juozas
Einoris Vytautas Ramanauskas Alvydas
Fiodorov Vasilij Razma Jurgis
Glaveckas Kęstutis Rimas Algis
Gražulis Petras Rimšelis Klemensas
Greičiūnas Valentinas Rinkevičius Viktoras
Gricius Algirdas Ruzas Rimantas
Indriūnas Algimantas Valentinas Sabatauskas Julius
Jakavonis Gediminas Sadeckas Alvydas
Jakučionis Povilas Sakalas Aloyzas
Jučas Jonas Salamakinas Algimantas
Juknevičienė Rasa Saudargas Algirdas
Juozaitienė Jūratė Saulis Vytautas
Jurkus Jonas Savickas Eimundas
Juršėnas Česlovas Sedlickas Romanas Algimantas
Kaniava Edvardas Simulik Valerijus
Karbauskis Ramūnas Sinkevičius Rimantas
Karbauskis Vaclovas Sysas Algirdas
Karečka Edvardas Skamarakas Kęstutis
Karosas Justinas Skarbalius Egidijus
Kašėta Algis Skardžius Artūras
Kirkilas Gediminas Stankevič Vaclov
Klišonis Audrius Stasiškis Antanas Napoleonas
Klumbys Egidijus Steiblienė Nijolė
Kniukšta Gintautas Steponavičius Gintaras
Korenka Jonas Šablinskas Eduardas
Kraujelis Jeronimas Šiaulienė Irena
Kriščiūnas Kęstutis Šileikis Gintaras
Kružinauskas Stasys Šivickas Gintautas
Kubilius Andrius Šukys Raimondas
Kunčinas Algirdas Šustauskas Vytautas
Kutraitė Giedraitienė Dalia Teišerskytė Dalia
Kuzmickas Kęstutis Tomaševski Valdemar
Kvietkauskas Vytautas Tretjakov Valerij
Landsbergis Vytautas Uspaskich Viktor
Lapėnas Saulius Utovka Jurgis
Lapėnas Vytautas Vagnorius Gediminas
Lydeka Arminas Valčiukas Rimas
Lionginas Jonas Vareikis Egidijus
Macaitis Alfonsas Vaštakas Rimvydas
Mačernius Zenonas Vazbys Artūras
Maldeikis Eugenijus Velička Domininkas
Martišauskas Virginijus Velikonis Virmantas
Masiulis Eligijus Vėsaitė Birutė
Matulevičius Algimantas Veselka Julius
Matulevičius Juozas Vidžiūnas Arvydas
Matuzas Vitas Vilkas Pranas
Medalinskas Alvydas Žalnerauskas Vladas
Medvedev Nikolaj Žukauskas Henrikas
Melianas Artūras