A
A
A
Neįgaliesiems
Visuomenei ir žiniasklaidai

 

Seimo nutarimas dėl 2023 metų:

Seimo nutarimas Nr. XIV-428 „Dėl 2023 metų paskelbimo Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų, Klaipėdos krašto bei Šventojo Juozapato metais“.

 

Seimo nutarimas dėl 2025 metų:

Seimo nutarimas Nr. XIV-1759 „Dėl 2025 metų paskelbimo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir Baroko literatūros, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei lėktuvo „ANBO“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metais“.

 

Seimo nutarimas dėl 2026 metų:

Seimo nutarimas Nr. XIV-315 Dėl 2026 metų paskelbimo Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais".

 

Ankstesni metai:

 

Seimas yra priėmęs keturiolika nutarimų dėl 2022 metų:

Seimo nutarimą Nr. XIV-148 Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos karaimų metais;

Seimo nutarimą Nr. XIV-314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-306 „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos krepšinio šimtmečio metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-312 „Dėl 2022 metų paskelbimo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-311 Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos jaunimo metais"

Seimo nutarimą Nr. XIV-310 Dėl 2022 metų paskelbimo Jono Meko metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-310 Dėl 2022 metų paskelbimo Sūduvos metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-309 Dėl 2022 metų paskelbimo Pranciškaus Skorinos metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-308 „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos universitetų metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-307 „Dėl 2022 metų paskelbimo Gyvūnų gerovės metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-316 „Dėl 2022 metų paskelbimo Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-305 „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-304 „Dėl 2022 metų paskelbimo Romo Kalantos metais";

Seimo nutarimą Nr. XIV-303 „Dėl 2022 metų paskelbimo Ievos Simonaitytės metais".

 

 

Seimas yra priėmęs vienuolika nutarimų dėl 2021 metų:

Seimo nutarimą Nr. XIII-3443 „Dėl 2021 m. paskelbimo Lietuvai pagražinti draugijos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-3274 „Dėl 2021 metų paskelbimo Jono Karolio Chodkevičiaus metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-3275 „Dėl 2021 metų paskelbimo Vytauto Mačernio metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-3277 „Dėl 2021 metų paskelbimo Juozo Zikaro metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-3276 „Dėl 2021 metų paskelbimo kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-3273 „Dėl 2021 metų paskelbimo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-3278 „Dėl 2021 metų paskelbimo Juozo Lukšos-Daumanto metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2955 „Dėl 2021 metų paskelbimo Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2471 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2472 „Dėl 2021 metų paskelbimo Archyvų metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2594 „Dėl 2021 metų paskelbimo Marijos Gimbutienės metais“.

 

Seimas yra priėmė dešimt nutarimų dėl 2020 metų:

Seimo nutarimą Nr. XIII-1151 „Dėl 2020 metų paskelbimo Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1142 „Dėl 2020 metų paskelbimo Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2143 „Dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2144 „Dėl 2020 metų paskelbimo Tautodailės metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2145 „Dėl 2020 metų paskelbimo Mokyklų bendruomenių metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2272 „Dėl 2020 metų paskelbimo Eugenijos Šimkūnaitės metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2303 „Dėl 2020 metų paskelbimo Ateitininkų metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2470 „Dėl 2020 metų paskelbimo Čiunės Sugiharos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2769 „Dėl 2020 metų paskelbimo Vaikų emocinės gerovės metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2683 „Dėl 2020 metų paskelbimo Šventojo Jono Pauliaus II metais“.

 

Seimas priėmė vienuolika nutarimų dėl 2019 metų:

Seimo nutarimą Nr. XII-2761 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-Vaižganto metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-679 „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-863 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos šaulių sąjungos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-865 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais;

Seimo nutarimą Nr. XIII-864 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1090 „Dėl 2019 metų paskelbimo Pasaulio lietuvių metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1468 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio-Vytauto metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1469 „Dėl 2019 metų paskelbimo Laikinosios sostinės atminimo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1259 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Naujalio metais“.

 

Seimas priėmė devynis nutarimus dėl 2018 metų:

Seimo nutarimą Nr. XI-1996 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-1844 „Dėl 2018 metų paskelbimo Vydūno metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-1963 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos skautų judėjimo metais";

Seimo nutarimą Nr. XIII-282 „Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais“;

Seimo nautarimą Nr. XIII-739 „Dėl 2018 metų paskelbimo Adolfo Ramanausko-Vanago metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-741 „Dėl 2018 m. paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-740 „Dėl 2018 m. paskelbimo Sąjūdžio metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-862 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais;

Seimo nutarimą Nr. XIII-976 „Dėl 2018 metų paskelbimo Simono Daukanto metais“.

 

Seimas priėmė devynis nutarimus dėl 2017 metų:

Seimo nutarimą Nr. XII-1845 „Dėl 2017 metų paskelbimo Piliakalnių metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-2328 „Dėl 2017 m. paskelbimo Tautinio kostiumo metais;

Seimo nutarimą Nr. XII-2349 „Dėl 2017 metų paskelbimo Reformacijos metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-2348 „Dėl 2017 metų paskelbimo Sporto metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-2657 „Dėl 2017 metų paskelbimo Lietuvių kalbos kultūros metais“;

Seimo nutarimą Nr. XII-2656 „Dėl 2017 metų paskelbimo Algirdo Juliaus Greimo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XII-2731 „Dėl 2017 metų paskelbimo Ievos Simonaitytės metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-194 „Dėl 2017 metų paskelbimo Kazio Bradūno metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-389 „Dėl 2017 metų paskelbimo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais“.

 

Seimas priėmė penkis nutarimus dėl 2016 metų:

Seimo nutarimą Nr. XII-1721 „Dėl 2016 metų paskelbimo Prezidento Kazio Griniaus atminimo metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-1461 „Dėl 2016 metų paskelbimo Bibliotekų metais“;

Seimo nutarimą Nr. XII-1647 „Dėl 2016 metų paskelbimo Vietos bendruomenių metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-1947 „Dėl 2016 metų paskelbimo Juliaus Juzeliūno metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-1964 „Dėl 2016 metų paskelbimo Saulės mūšio metais".