Privalomi slapukai

Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Kaimo reikalų komitetas

Parlamentinė kontrolė
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1.
2023-09-13
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos parengtų natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių
(Komitetas, išklausęs informaciją apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) parengtus Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius (toliau – Žemėlapiai); įvertinęs tai, kad VSTT duomenimis, tenkinant viešąjį interesą, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Žemėlapiai bus tvirtinami be žemės savininkų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinių sutikimo (kurių nuosavybėje numatoma taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir tokių savininkų VSTT duomenimis – apie 300 tūkst.); pabrėždamas, kad Žemėlapiai buvo parengti nuotoliniu būdu, jų rengimo ir tvirtinimo proceso sutelkimas vienos institucijos (VSTT) žinioje yra ydingas, nes vykdomas vienašališkai, užkertant kelią žemės ūkio subjektams dalyvauti Žemėlapio ribų braižymo, keitimo procesuose; pažymėdamas, kad šis procesas daugeliui žemės ūkio subjektų sąlygos ženklius žemės naudojimo ūkinei veiklai ribojimus; atkreipdamas dėmesį į tai, kad pagal Konstitucinio Teismo doktriną viešasis interesas, kaip bendras valstybės, visos visuomenės ar visuomenės dalies interesas, turi būti derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai), nutaria: 1. Siūlyti Aplinkos ministerijai atidėti Žemėlapių pasirašymo procesą iki kol Žemėlapiuose numatytos teritorijos bus suderintos su privačių žemių savininkais; parengti teisės aktų projektus, kuriais būtų užtikrintas privačios žemės savininkų dalyvavimas Žemėlapių rengimo procese ir prieš tvirtinant Žemėlapiai su žemės savininkais būtų suderinami pasirašytinai. 2. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, atsižvelgiant į tai, kad Žemėlapių nustatytas privačiuose žemės sklypuose ne tik ribos ūkinės veiklos galimybes, tačiau ir sąlygos finansinius praradimus (dėl negautų pajamų, kritusios žemės vertės ir kt.), pavesti atsakingoms institucijoms parengti ir su privačios žemės savininkais suderinti kompensacijų metodiką bei numatyti kompensavimui būtinas lėšas. )
Priimtas sprendimas. Komiteto nariams pristatyta informacija

2.
2023-09-13
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl ekologinių ūkių plėtros
(Komitetas, išklausęs posėdyje pateiktą informaciją, siūlo: 1. Žemės ūkio ministerijai įvertinti Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (toliau - LEŪA) pateiktą informaciją apie priežastis, stabdančias ekologinių ūkių plėtrą ir pateiktus pasiūlymus dėl ekologinio ūkininkavimo skatinimo (LEŪA 2023-08-16 raštas Nr. 230816-02). 2. Apie priimtus sprendimus informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą iki 2023 m. spalio13 d. )
Priimtas sprendimas. Komiteto nariams pristatyta informacija

3.
2023-09-13
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl agrodronų naudojimo žemės ūkyje
(Nutarta kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, kad teisės aktuose kuo greičiau būtų nustatytas aiškus dronų, naudojamų žemės ūkyje, teisinis statusas, jų įsigijimas pasinaudojant žemės ūkio programų parama, naudojimo galimybės ir tvarka. Iki šių metų lapkričio 30 d. priimti visus reikiamus teisės aktus arba pateikti jų projektus atsakingoms institucijoms. Taip pat, su socialiniais partneriais aptarti kokios medžiagos ir produktai galėtų būti leidžiami naudoti žemės ūkyje pasitelkiant dronus. )
Priimtas sprendimas. Komiteto nariams pristatyta informacija

4.
2023-08-16
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl ES žemės ūkio rezervo Lietuvai skirtos finansinės paramos paskirstymo
(Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2023/1465, kuriuo numatoma skubi finansinė parama žemės ūkio sektoriams, patyrusiems konkrečių problemų, darančių poveikį žemės ūkio produktų gamintojų ekonominiam gyvybingumui, Lietuvai skirta 10,66 mln. Eur ES paramos, ir į tai, kad valstybės narės, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, gali skirti papildomą nacionalinę paramą, neviršydamos 200 proc. sumos: 1. Siūlyti Vyriausybei papildomai iš valstybės biudžeto skirti lėšų ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl pieno krizės, užtikrinant maksimalų leistiną 200 proc. nacionalinį prisidėjimą. 2. Siūlyti Žemės ūkio ministerijai peržiūrėti paramos schemą ir koreguoti 2023 m. ES paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisyklių projektą, nustatant, kad parama būtų skiriama ne už pieną iki tam tikros kainos ribos, o už visas pienines karves, nediskriminuojant ūkių ir neiškraipant rinkos arba konkurencinių sąlygų. )
priimtas sprendimas. Komiteto nariams pristatyta informacija

5.
2023-06-28
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Komiteto nariams pristatyta informacija

6.
2023-06-28
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Specialiųjų tyrimų tarnyba

7.
2023-06-21
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl sausros padarinių
(1. Siūlyti Žemės ūkio ministerijai parengti veiksmų planą ekonominiams nuostoliams dėl sausros kompensuoti. Užtikrinti, kad iš anksto būtų imtasi priemonių mobilizuoti finansinius išteklius 2023 m. balandžio – birželio mėn. sausros padariniams kompensuoti. 2. Siūlyti Žemės ūkio ministerijai bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija ir kitomis kompetentingomis institucijomis apsvarstyti galimybes steigti matavimo įrenginių tinklą objektyviam rodiklių surinkimui užtikrinti. )
Komiteto nariams pristatyta informacija

8.
2023-06-14
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl teisės aktų, priimamų pagal Cheminių medžiagų saugos strategiją, ir augalų apsaugos teisės aktų suminio poveikio augalininkystei
(Siūlyti Žemės ūkio ministerijai sudaryti darbo grupę Lietuvos pozicijoms, pristatomoms ES darbo grupėse ir komitetuose, dėl Cheminių medžiagų saugos strategijos ir augalų apsaugos produktų teisės aktų, rengti. Užtikrinti, kad Europos Sąjungos institucijose pristatoma Lietuvos Respublikos pozicija būtų aptarta su mokslo, verslo ir ūkininkų atstovais.)
Komiteto nariams pristatyta informacija

9.
2023-06-07
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,
kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis, pluoštinių kanapių verslą atstovaujančiomis organizacijomis bei socialiniais partneriais

10.
2023-05-24
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl Vyriausybės 2022 m. veiklos ataskaitos
Komiteto nariams pristatyta informacija

11.
2023-05-17
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 m. plano įgyvendinimo veiksmų plano
Komiteto nariams pristatyta informacija

12.
2023-05-17
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo įgyvendinimo ir pasiektų rezultatų įvertinimo 2022 m. pažymos
((Siūlyti Žemės ūkio ministerijai įvertinti galimybę atsisakyti Įstatymo įgyvendinimo ir pasiektų rezultatų įvertinimo pažymos privalomo pateikimo Seimui atsižvelgiant į tai, kad galiojanti Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 14 straipsnio nuostata sukuria perteklinę administracinę naštą))
Komiteto nariams pristatyta informacija, priimtas protokolinis nutarimas

13.
2023-05-17
Kaimo reikalų komitetas
 
Aplinkos ministerijos parengtų įstatymų projektų dėl žemės valdymo ir naudojimo pertvarkos antrojo etapo pristatymas
Komiteto nariams pristatyta informacija

14.
2023-04-26
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl Seimo Antikorupcijos komisijos kreipimosi
(Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis pasiūlė Žemės ūkio ministerijai prie šio klausimo sugrįžti, apsvarstant savanorišką galimybę ūkininkams remti žemdirbių savivaldos asociacijas, tokiu būdu užtikrinant skaidresnį organizacijų finansavimą.)
Komiteto nariams pristatyta informacija

15.
2023-04-05
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl lėšų paskirstymo pieno gamintojams
(Pasiūlyta Žemės ūkio ministerijai: 1. Įvertinti visus gautus ir išsakytus socialinių partnerių pasiūlymus dėl parduodamo pieno kainos ir sukurti tokį kompensacinį mechanizmą, kuris tenkintų kuo didesnę daugumą pieno gamintojų. 2. Apsvarstyti visus gautus ir išsakytus socialinių partnerių pasiūlymus dėl parduodamo pieno kainos ir sukurtą kompensacinį mechanizmą Pieno taryboje. 3. Kuo greičiau teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Seimui įstatymo projektą, nustatantį pieno sektoriuje veikiančių asmenų tarpusavio santykius ir atsiskaitymo tvarką. )
Komiteto nariams pristatyta informacija

16.
2023-04-05
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl nemedžiojamųjų laukinių gyvūnų daromos žalos
(Šį klausimą dar kartą svarstyti kitame Komiteto posėdyje ir pakviesti aplinkos ministrą ar jo įgaliotą viceministrą dalyvauti Komiteto posėdyje ir pristatyti teisės aktų projektus, kuriuose numatytas tinkamas atlyginimas ūkininkams už patiriamą žalą, kurią padaro limituojamieji ir nelimituojamieji medžiojamieji ir nemedžiojamieji gyvūnai.)
Komiteto nariams pristatyta informacija

17.
2023-04-05
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl daržovių augintojų, auginančių daržoves uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose), veiklos aktualijų
(Pasiūlyta ministerijai įvertinti galimybę teikti paramą pagal Valstybės pagalbos priemonę.)
Komiteto nariams pristatyta informacija. Raštas Žemės ūkio ministerijai

18.
2023-03-29
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Valstyvinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija apie gyvūnų gerovės reikalavimų užtikrinimą gyvūnų prieglaudose
Komiteto nariams pristatyta informacija

19.
2023-03-22
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl didžiųjų prekybos tinklų tiekėjams taikomų baudų ir to sureguliavimo įstatymu.
(SPRENDIMAS: siūlyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai organizuoti pasitarimą su Konkurencijos taryba bei maisto pramonininkais ir teisės aktų nustatyta tvarka iki 2023 m. kovo 10 d. pateikti Seimui Įstatymo projektą, kuriame būtų sureguliuotas didžiųjų prekybos tinklų baudų tiekėjams taikymas.)
Komiteto nariams pristatyta informacija. Priimtas sprendimas.

20.
2023-03-22
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl leidimų laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti
Komiteto nariams pristatyta informacija