A
A
A
Neįgaliesiems
Visuomenei ir žiniasklaidai

TIKĖJIMAS IR LAISVĖ.Laisvės premijos laureatai – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendradarbiai (LAISVĖS GYNĖJŲ GALERIJA)

2022 m. sausio 10 d., pranešimas žiniasklaidai

„Kronika“ buvo labai panaši į mažytį garstyčios grūdelį. Ar jis augs ir atneš laukiamų vaisių, anuomet niekas negalėjo net nujausti. Reikėjo pasitikėti Viešpačiu ir eiti į priekį. <...>  Laimei, turėjau didelį būrį kunigų, seselių vienuolių ir pasauliečių, kuriais galėjau pasitikėti. Jų sąžiningumas ir noras padėti buvo garantuotas, nes jie visi mylėjo Bažnyčią ir Lietuvą.“

 

Kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ

2021 metų Laisvės premijos laureatai – Elena Šiuliauskaitė SJE, Telšių vysk. emeritas Jonas Boruta SJ ir Bernadeta Mališkaitė SJE
Fotografai: Evgenia Levin, Tomas Vyšniauskas

2022 m. kovo 19 d. sukaks 50 metų, kai prasidėjo Lietuvos tikinčiųjų pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ (toliau – „Kronika“) leidyba. Siekdamas paminėti šią sukaktį, Lietuvos Respublikos Seimas 2022-uosius metus paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais, o 2021-ųjų metų Laisvės premijos nominaciją paskyrė aktyviausiems „Kronikos“ bendradarbiams – Telšių vyskupui emeritui Jonui Borutai SJ, ses. Julijai Bernadetai Mališkaitei SJE ir ses. Gerardai Elenai Šiuliauskaitei SJE, pratęsusiems „Kronikos“ leidybos darbus po kun. Sigito Tamkevičiaus SJ suėmimo ir įkalinimo 1983 metais.

Visus 17 leidybos metų „Kronikoje“ buvo registruoti ir skelbiami Bažnyčios veiklos varžymo, tikinčiųjų persekiojimo, žmogaus teisių pažeidimų faktai, Lietuvos politinių kalinių patirtų kančių gulago lageriuose liudijimai. „Kronikos“ skelbiama tiesa griovė sovietų propagandos kurtą mitą apie sovietinės sistemos humanizmą ir pagarbą žmogaus teisėms. Svarbu ir tai, kad „Kronikai“ pavyko pralaužti geležinę uždangą. Iš pradžių per Rusijos disidentus, vėliau per į Lietuvą atvykstančius turistus kiekvienas naujas Vakarus pasiekęs leidinio numeris pasauliui skelbė apie tikrąją padėtį Lietuvoje.

Visus tris 2021 metų Laisvės premijos laureatus neabejotinai vienija nuopelnai „Kronikos“ leidybos darbe. Juos taip pat sieja vienuoliško gyvenimo kelio pasirinkimas, kuris ano meto sąlygomis darė juos sovietinės visuomenės užribio žmonėmis ir tikraisiais pogrindinės Lietuvos katalikų bažnyčios – „lietuviškųjų katakombų“ – nariais. Jų pastangomis „Kronika“ išliko iki Atgimimo laikų, o pasiaukojanti veikla reikšmingai paskatino prasidėjusį Sąjūdžio judėjimą ir Lietuvos Nepriklausomybės atgavimą.

2021 metų Laisvės premijos nominacija vyskupui emeritui Jonui Borutai SJ, ses. Julijai Bernadetai Mališkaitei SJE, ses. Gerardai Elenai Šiulauskaitei SJE yra įvertinami ne tik jų asmeniniai nuopelnai, bet ir pagerbiamas visų buvusių 1972–1989 metų „Kronikos“ talkininkų atminimas ir veikla.

Parodoje, skirtoje 2021 metų Laisvės premijos laureatams – pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ bendradarbiams, – pristatomos nuotraukos nušviečia jų dalyvavimą Lietuvos neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo judėjime, kovą už žmogaus teises Lietuvos okupacijos metais ir veiklą nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Parodoje eksponuojamos nuotraukos yra saugomos Lietuvos Respublikos Seimo archyve, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos archyve, Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje, Centrinės Europos jėzuitų provincijos Vilniaus archyve, Kauno arkivyskupijos muziejaus archyve, žurnalo „Artuma“ archyve, Šventojo Sosto dienraščio „L'Osservatore Romano“ archyve, asmeniniuose seserų Julijos Bernadetos Mališkaitės SJE, Gerardos Elenos Šiuliauskaitės SJE archyvuose, Evgenios Levin, Andriaus Navicko, Nijolės Sadūnaitės, kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, monsinjoro Alfonso Svarinsko, Gražinos Gajauskaitės, Andriaus Petrulevičiaus, Romualdo Požerskio, Tomo Vyšniausko archyvuose. Fotografijų autoriai: Džoja Gunda Barysaitė, Juozas Bruzga, Robertas Dačkus, Kostas Kajėnas, Evgenia Levin, Juozas Lukoševičius, Gintaras Mačiulis, Andrius Petrulevičius, Olga Posaškova, Romualdas Požerskis, Gediminas Svitojus, Povilas Vaitkus, Tomas Vyšniauskas, kun. Juozas Zdebskis, Algimantas Žižiūnas.

Parodos rengėja – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

Parodos partneriai:

Centrinės Europos jėzuitų provincijos Vilniaus archyvas

Kauno arkivyskupijos muziejus

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos archyvas

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Žurnalas „Artuma“

 

Parodą apžiūrėti galima sausio 10, 14, 17 dienomis 12.30 val. ir sausio 19 d. 17.30 val. iš anksto užsiregisravus el. paštu [email protected] (ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki planuojamos ekskursijos datos). Lankytojai lydimi gido galės susipažinti ir su kitomis Seimo rūmuose eksponuojamomis parodomis, skirtomis Laisvės gynėjų dienai paminėti.

 

Daugiau informacijos:

Informacijos ir komunikacijos departamento

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė

Asta Markevičienė, tel. (8 5) 239 6202, el. p. [email protected]

 

 

       Naujausi pakeitimai - 2022-01-11 16:55
       Asta Markevičienė