Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Broadcasts, records

2023 GRUODŽIO 7


08:30

Seniūnų sueigos posėdis

10:00

Seimo rytinis posėdis Nr. 330

10:20

Baltijos šalių žurnalistų forumas „Tarptautiniai konfliktai ir žurnalistika: tikslas – išlaikyti aukščiausius žurnalistikos standartus“

Programa


Pranešimas​


14:00

Seimo vakarinis posėdis Nr. 331

2023 GRUODŽIO 8


09:00

Apskritojo stalo diskusija „Rizikos kapitalas saugumo ir gynybos ekosistemoje: galimybės ir iššūkiai“

​Programa

09:30

Konferencija „Teisinė valstybė ir gerovės valstybė – panašios, tapačios ar priešingos sąvokos“.

​Programa​


Pranešimas

10:00

Švietimo ir mokslo komiteto klausymai (nuotoliniu būdu)

11:00

Konferencija „Tautinių mažumų teisių užtikrinimas Lietuvoje dvišalių sutarčių ir tarptautinės teisės kontekste: problemos, iššūkiai ir sprendimai“

Tautinės mažumos, gyvenančios Lietuvoje per amžius, atsakingai ir pilietiškai siekia puoselėti savo identitetą, užtikrinti pagrindinių teisių, kurios apibrėžtos Lietuvos bei tarptautiniuose teisės aktuose, dvišalėse sutartyse, įgyvendinimą.
Konferencijos tikslas – kartu su Lietuvos lenkų sąjunga apžvelgti įsipareigojimų įgyvendinimą tautinių mažumų atžvilgiu Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos, Venecijos komisijos, Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos teisės aktų kontekste, kuriuose stebima stagnacija, ir ieškoti bendrų sprendimų.
Kitąmet minėsime Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties, kuri sudarė pagrindą abiejų valstybių strateginės partnerystės puoselėjimo įvairiais matmenimis, 30-metį. Konferencijoje taip pat apžvelgsime šios sutarties nuostatų įgyvendinimo aspektus, liečiančius tautines mažumas.​

12:00

Kaimo reikalų komiteto posėdis

2023 GRUODŽIO 11


08:30

Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdis (nuotoliniu būdu)

09:00

Švietimo ir mokslo komiteto diskusija „Vaikų socializacijos centrai: sistema, pertvarkos vertinimas (kokybė), recidyvo statistika, kitų šalių patirtis ir kt.“ (nuotoliniu būdu)

2023 GRUODŽIO 12


08:30

Seniūnų sueigos posėdis

10:00

Seimo rytinis posėdis Nr. 332

    14:00

    Seimo vakarinis posėdis Nr. 333

      2023 GRUODŽIO 13


      17:30

      Diskusija „Vilnius – milijoninis miestas. Sveikatos paslaugų ir sveikatingumo projektų vystymas Vilniaus mieste“

      2023 GRUODŽIO 14


      08:30

      Seniūnų sueigos posėdis

      10:00

      Seimo rytinis posėdis Nr. 334

        14:00

        Seimo vakarinis posėdis Nr. 335

          2023 GRUODŽIO 15


          09:00

          Apskritojo stalo diskusija „ES integracijos stiprinimas atsižvelgiant į būsimą plėtrą“

          ​Diskusija tiesiogiai sietina su šiuo metu rengiamu Europos Parlamento pranešimu, kuriuo siekiama pateikti indėlį į Europos Sąjungos ateities strateginę viziją, kurią sudaro du esminiai žingsniai, kurių Sąjunga turi imtis paraleliai: (1) vidaus reformos, kuriomis siekiama pasirengti būsimai plėtrai, ir (2) tolesnė parama ir pagalba šalims kandidatėms stojant į ES.
          Kadangi Ukraina ir jos drąsūs žmonės, didvyriškai besipriešinantys brutaliai Rusijos agresijai, sukūrė naują ES plėtros postūmį, pirmojoje diskusijų sesijoje dalyvaus Ukrainos ekspertai ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados nariai.
          Antrojoje diskusijos sesijoje daugiausia dėmesio bus skiriama ES vidaus reformoms, siekiant pasirengti Ukrainos ir kitų šalių kandidačių narystei. Joje dalyvaus Europos Sąjungos politikos ekspertai ir ES bei jos valstybių narių sprendimų priėmėjai​.

          11:00

          Konferencija „Asmenų su negalia sporto aktualijos, problemos ir plėtros galimybės Lietuvoje“

          Programa​


          Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos kartu su Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija organizuojamos konferencijos metu bus siekiama aptarti asmenų su negalia sporto aktualijas, įvardinti šio sporto problemas, padiskutuoti apie jo plėtros galimybes.​

          2023 GRUODŽIO 18


          08:30

          Lietuvos-Vokietijos forumo konferencija „Lietuva ir Vokietija: Europe 2023“

          ​Tarptautinės konferencijos tikslas – plėtoti tiesioginius visuomeninius ir asmeninius ryšius tarp iškilių kiekvienos šalies lyderių ir žinomų veikėjų verslo, kultūros, švietimo, politikos ir viešųjų ryšių srityse; prisidėti prie bendradarbiavimo tarp skirtingų Lietuvos ir Vokietijos regionų; inicijuoti įvairius projektus Vokietijoje ir Lietuvoje, skirtus stipresniems šių dviejų šalių ryšiams plėtoti bei prisidėti prie platesnės Europos kūrimo.​

          13:00

          Konferencija „Administracinės naštos mažinimas: ar verta dubliuoti statistines ataskaitas?"

          2023 GRUODŽIO 19


          08:30

          Seniūnų sueigos posėdis

          10:00

          Seimo rytinis posėdis Nr. 336

            14:00

            Seimo vakarinis posėdis Nr. 337

              2023 GRUODŽIO 21


              08:30

              Seniūnų sueigos posėdis

              10:00

              Seimo rytinis posėdis Nr. 338

                14:00

                Seimo vakarinis posėdis Nr. 339

                  2023 GRUODŽIO 23


                  10:00

                  Seimo rytinis posėdis Nr. 340

                    Naujausi įrašai

                    Laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo kišimosi į 2019 m. Prezidento rinkimų procesą, pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti posėdis

                    2023-12-06

                    Laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo kišimosi į 2019 m. Prezidento rinkimų procesą, pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti posėdis

                    Ateities komiteto posėdis (nuotoliniu būdu ir tiesiogiai)

                    2023-12-06

                    Ateities komiteto posėdis (nuotoliniu būdu ir tiesiogiai)

                    Ekonomikos komiteto posėdis

                    2023-12-06

                    Ekonomikos komiteto posėdis

                    Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

                    2023-12-06

                    Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

                    Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

                    2023-12-06

                    Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

                    Biudžeto ir finansų komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

                    2023-12-06

                    Biudžeto ir finansų komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

                    Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis

                    2023-12-06

                    Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis

                    Kultūros komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

                    2023-12-06

                    Kultūros komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

                    Sveikatos reikalų komiteto posėdis

                    2023-12-06

                    Sveikatos reikalų komiteto posėdis

                    Žmogaus teisių komiteto posėdis

                    2023-12-06

                    Žmogaus teisių komiteto posėdis

                    Seimo savaitė

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    2023-11-27

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    2023-11-20

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    2023-11-13

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    2023-10-30

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    2023-10-23

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    2023-10-16

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    2023-10-09

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    2023-10-02

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    2023-09-25

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“

                    2023-09-18

                    Informacinė apžvalginė TV laida „Seimo savaitė“