Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 7 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-03-07
10.00–10.15
I r. 218 k.
Dėl valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
2. 2018-03-07
10.15–10.30
I r. 218 k.
Dėl Audito komiteto 2017-06-28 protokolinio sprendimo, susijusio su viešųjų įstaigų, dalinai finansuojamų iš valstybės biudžeto, audito, įgyvendinimo eigos Visi komiteto nariai
A. Rubežė
3. 2018-03-07
10.30–10.45
I r. 218 k.
Dėl Audito komiteto 2017-06-07 sprendimo Nr. 141-S-11
„Dėl reguliuojamos (licencijuojamos) veiklos įmonių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo ir priežiūros“ įgyvendinimo eigos
Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
4. 2018-03-07
10.45–11.00
I r. 218 k.
2017 metų duomenų apibendrinimas Dėl asignavimų valdytojų išlaidų reprezentacijai, transportui, kvalifikacijos kėlimui, ekspertams, komandiruotėms ir darbo užmokesčiui panaudojimo Visi komiteto nariai
A. Rubežė
J. Zibavičiūtė
5. 2018-03-07
11.00–12.30
I r. 218 k.
Valstybinio audito ataskaita "Valstybės nekilnojamojo turto valdymas" Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
6. 2018-03-07
12.30–12.35
I r. 218 k.
Kiti klausimai:
1) Dėl kito Audito komiteto posėdžio;
2) Audito komiteto 2017 m. rudens sesijos darbų ataskaita;
I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                          Ingrida Šimonytė

   Naujausi pakeitimai - 2018-02-28 11:53
   Modesta Maldžienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti