Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 21 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-03-21
10.00–10.10
I r. 218 k.
XIIIP-1779 Seimo nutarimo „Dėl vidutinio laikotarpio tikslo nustatymo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
2. 2018-03-21
10.10–10.25
I r. 218 k.
XIIIP-884 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
I. Šimonytė
N. Puteikis
L. Pranaitytė
3. 2018-03-21
10.25–11.10
I r. 218 k.
Dėl viešo ir privataus sektorių partnerystę reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo poreikio Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
M. Banytė
4. 2018-03-21
11.10–11.35
I r. 218 k.
Dėl valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2017-P-10-2-8 „Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo eigos Visi komiteto nariai
A. Rubežė
5. 2018-03-21
11.35–12.00
I r. 218 k.
Dėl valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2017-P-50-4-14
„Ar valstybinių universitetų turtas valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms“ rekomendacijų įgyvendinimo eigos
Visi komiteto nariai
A. Rubežė
M. Banytė
6. 2018-03-21
12.00–12.15
I r. 218 k.
Dėl valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių 2017 m. teiktos paramos Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
A. Rubežė
7. 2018-03-21
12.15–12.20
I r. 218 k.
Kiti klausimai:
1) Dėl kito Audito komiteto posėdžio
I. Šimonytė
S. Ščajevienė

                                   Komiteto pirmininkė                                                                                     Ingrida Šimonytė

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-15 16:11
   Modesta Maldžienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti